Kamer wil eigen bijdrage jeugd niet opschorten

Drie Kamermoties over de ouderbijdrage in de Jeugdwet zijn met handopsteken verworpen.

Volgens de Jeugdwet moeten ouders een eigen bijdrage betalen voor jeugdhulp met verblijf, omdat zij dan besparen op de kosten voor onderhoud van hun kind. De bijdrage kan oplopen tot ruim 1.500 euro per jaar.

Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) diende twee moties in. In een eerste motie, van SP, CDA, GroenLinks, D66 en CU, werd de regering gevraagd om de inning van de ouderbijdrage voor de jeugdhulp op te schorten totdat het door staatssecretaris Van Rijn toegezegde onderzoek is afgerond, dus tot de zomer.

Een tweede motie, van SP, GroenLinks en CDA, wilde de ouderbijdrage voor de (dag)klinische specialistische hulp bij een psychische aandoening bij kinderen helemaal schrappen.

In een motie van Joël Voordewind (CU) en Magda Berndsen (D66), ten slotte, werd de regering gevraagd om met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het draagvlak onder gemeenten voor de eigen bijdrage in kaart te brengen en een oplossing te zoeken voor ‘weigerende’ gemeenten.

Haarlem en Zandvoort lieten vorige week weten te weigeren om het Centraal Administratiekantoor (CAK) de gegevens aan te leveren die nodig zijn voor het innen van de eigen bijdrage.

Bron: medischcontact.artsennet.nl  / nji.nl 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *