Jongeren slikken steeds vaker antidepressiva

Steeds meer jongeren slikken antidepressiva met
soms heftige bijwerkingen tot gevolg. Zo steeg het
gebruik van antidepressiva bij jongeren onder de
17e jaar in 5 jaar tijd met 27%. Het EO-programma
‘De Vijfde Dag’ besteedde er donderdagavond
9 mei jl. aandacht aan. Het Landelijk Platform GGz
was te gast in de studio en bepleitte een nauwere
samenwerking tussen huisartsen en psychiaters en
wil meer ggz-ondersteuning in de huisartsenpraktijk.  

 Rolverdeling huisarts-psychiater
De Vijfde Dag zocht uit wie de medicijnen voorschrijft en hoe vaak dat gebeurt. Ook onderzocht de redactie de vraag of de jongeren voldoende worden begeleid en wat de rolverdeling is tussen de huisarts en de jeugdpsychiater.

In de reportage reageren jeugdpsychiater Cathrien Reichart van de de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Ivan Wolffers, hoogleraar gezondheid en cultuur. In de studio reageren Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz en
Jako Burgers, hoofd richtlijnontwikkeling van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Meer ondersteuning voor huisartsen
In het programma bracht het Landelijk Platform GGz onder andere de volgende punten naar voren:

1. Conform het addendum bij de Richtlijn Depressie, dat zich specifiek uitspreekt over de behandeling van jongeren met depressie, is het niet wenselijk dat huisartsen 
    anti-depressiva voorschrijven aan jongeren.
2. Het is van belang dat huisartsen beter van de inhoud van deze en andere voor de ggz relevante richtlijnen op de hoogte zijn.
3. Huisartsen kunnen zich overvraagd voelen qua expertise bij psychiatrische       problematiek. Het is daarom belangrijk huisartsen meer steun krijgen zoals in het bestuurlijk akkoord is vastgelegd: versterking POH-GGz, psychiatrische consultatie vanuit de gespecialiseerde ggz, etc.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *