‘IQ-maatregel niet uitvoerbaar’

Iemand met een IQ van 85 of lager komt nu nog in aanmerking voor AWBZ-gefinancierde zorg, bijvoorbeeld begeleid wonen. Het kabinet wil de norm verlagen naar een IQ van 70, en wel vanaf volgend jaar. Is dat haalbare kaart? En wat zijn de gevolgen? ‘Verlaging van de IQ-grens is niet uitvoerbaar’, stelt het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

Gevolgen voor gemeenten
Verlaging van de IQ-grens betekent dat mensen met een licht verstandelijke beperking vanuit de AWBZ geen ondersteuning meer krijgen. Maar de problemen blijven: gemeenten krijgen te maken met de maatschappelijke gevolgen.

Conclusies
Op verzoek van het kabinet toetste het CVZ de zogeheten ‘IQ-maatregel’ op uitvoerbaarheid.
Het CVZ concludeert:

  • De betrouwbaarheid van IQ-testen is beperkt. Een IQ-test
    is geen geschikt criterium om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor AWBZ-zorg.
  • Het intellectuele vermogen zegt weinig tot niets over de ernst
    van de problemen en de ondersteuningsbehoefte.
  • De IQ-maatregel heeft praktische bezwaren: zijn er wel genoeg gedragdeskundigen om de IQ-testen te kunnen afnemen?
  • De cumulatie met andere maatregelen uit het regeerakkoord brengt risico’s met zich mee.

Ordentelijke overheveling
Eerder hebben de G32 (platform van middelgrote gemeenten) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bij het kabinet bezwaren tegen de IQ-maatregel naar voren gebracht. In januari stond de IQ-maatregel op de agenda van de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn.

Ook de VNG-commissie wijst erop dat IQ een maatstaf is waaraan niet alles is af te meten. Mensen bij wie de ondersteuning straks vervalt, komen niet meer aan de loketten maar de problematiek blijft.
De commissie is tegen het schrappen van voorzieningen zonder meer en pleit voor ordentelijke overheveling naar het Wmo-domein.

(Dit artikel komt van de website van de VNG).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *