Informatie uurtje: CJIB-boetes

Misschien gegijzeld en de cel in!

Logo STIP

Aanwezig
Gemiva-SVG groep, KWINTES, Swanenburgshofje, schuldhulpmaatjes, REAKT straathoekwerk, ervaringsdeskundigen, Humanitas, sociaal team Gouda, leger des Heils en Van Hall & Van den Heuvel Advocaten

•       Welkom
•       CJIB & gijzeling
•       Praktijkvoorbeelden
•       Tips & trucs
•       Afsluiting

Welkom 
Aart Jongejan (straatadvocaat KernKracht) en
Dilva Encarnacao (medewerker STIP) heten ons van harte welkom bij het informatie uurtje: CJIB boetes & gijzeling. Vanuit de praktijk ervaren we dat cliënten en hulpverleners vaak met de handen in het haar zit rondom CJIB-boetes en niet meer weten wat ze moeten doen.

Praktijkvoorbeelden 
Michiel Glas (Van Hall & Van den Heuvel Advocaten) Wat het meeste voorkomt is dat mensen een scooter hadden en geen vrijwaringsbewijs. Een niet verzekerde scooter is iedere maand een nieuw delict. Als je vervolgens de aanmaningen niet ontvangt door bijvoorbeeld door dakloosheid kan zo’n boete oplopen tot wel 10.000,-

tekst cjib

De boete moet vervolgens betaald worden, de wet geeft een aantal mogelijkheden. Rijbewijs innemen van rijtuig. Bij geen inkomen, dagvaarding, dan moet iemand verschijnen voor de kantonrechter.  Vervolgens: gijzeling.

Stichting de Kring hebben redelijk wat zaken wat dit betreft. De verbazing blijft dat de boetes vaak niet in verhouding zijn. Binnen twee maanden kan er 500,- bijkomen.

tekst cjib 2

Sociaal team
Ervaring met CJIB vanuit sociaal team. Als de zaak ondersteund wordt door een hulpverlener en deze goed onderbouwd wordt, is er een snelle respons vanuit het CJIB. Het sociaal wijkteam geeft aan dan het mogelijk is om samen te werken. Sociaal wijkteam is geen overheidsinstantie maar hebben toch net genoeg  overwicht.

Tips & trucs

  • Vanuit de praktijk worden vaak slechte dossiers aangeleverd. De boetes blijven in dit geval staan en het verzoek wordt afgewezen. Zorg voor overzichtelijke administratie. Vervolgens het CJIB plat schrijven dat de boete onterecht is opgelegd, soms heeft het succes.
  • Leg de persoonlijke situatie goed uit.
  • Er is een mogelijkheid dat de gemeente de boete kan overkopen waarbij 30% wordt kwijtgescholden.
  • Kijk op de site van het CJIB. Hier staan de openstaande boetes. Soms weten mensen niet eens meer wat er open staat. Er is een verschil tussen Mulderboetes en een normale boete. Een mulderboete is herkenbaar aan de letter ‘M’ bovenaan de brief.
  • Indien mogelijk, maakt iedere maand een bedrag over, ook al is het maar een klein bedrag.
  • Als het CJIB blijft innen, kan er gekeken worden welke deurwaarder ertussen zit. Voor de hulpverleners geldt, bij contact met de gemeente, schaal op naar je leidinggevende.
  • Er zijn geen standaard brieven die je kunt gebruiken. Elke brief vraagt weer om een aparte beschrijving, persoonlijke situatie. Wat kan helpen is een brief persoonlijk aan te schrijven dus op naam, naam van de officier van justitie.
  • Bijstand voor advocaat wordt niet meer gegeven. Ervaring: let op, oude stijl aanvragen gijzelingsverzoek. Nieuwe: uitgebreidere dossier.
  • CJIB is gevoeliger voor een aantal specifieke functies/hulpverlener vanuit instanties(reclassering, sociaal wijkteam). Wanneer een cliënt twee hulpverleners heeft (reclasseringsambtenaar en iemand van Leger des Heils) is het handiger om iemand van de reclassering in te zetten. Hierin gebruik van maken is samenwerken. Helaas werkt het niet zo dat iedereen even serieus wordt genomen.

Afsluiting
Allen dank voor de input. Bij een vervolg van deze bijeenkomst is iedereen wederom van harte welkom.