Het ontwrichtende effect van een psychiatrische diagnose op je zelfbeeld

Het ontvangen van een psychiatrische diagnose kan iemands zelfbeeld op losse schroeven zetten. Opeens is de vraag ‘wie ben ik?’ weer actueel, en moet je nadenken over hoe jij je verhoudt tot je stoornis. Wellicht ‘voel je je niet jezelf’ en heb je andere gedachten en gevoelens dan voorheen.

Misschien behandelen mensen je anders nu je een mentale stoornis hebt. En wat ‘is’ een mentale stoornis eigenlijk? Roy Dings levert in zijn filosofisch proefschrift een belangrijke bijdrage aan het verhelderen van dit soort complexe vragen.

Enerzijds door een conceptueel kader te schetsen waarbinnen we op een coherente manier kunnen nadenken over wat het betekent om ‘jezelf te zijn’; een conceptueel kader dat aansluit bij inzichten uit de fenomenologie en de psychologie. Anderzijds door de conceptuele, epistemologische, sociale en talige obstakels te identificeren die uniek zijn aan de psychiatrische context en die het daarin zo lastig maken om duidelijkheid te krijgen over ‘wie je bent’.

Dings promoveerde afgelopen woensdag met zijn proefschrift ’Not being oneself? Self-ambiguity in the context of mental disorder’ op dit onderwerp. De Volkskrant publiceerde  een interview met Dings.  Hierin  beschrijft hij hoe een diagnose iemands zelfbeeld op losse schroeven kan zetten. Het is nu eenmaal lastig te onderscheiden of gedrag een symptoom of een karaktereigenschap is.

Biografie

Roy Dings (Weert, 1990) behaalde een Bachelor- en onderzoeksmasterdiploma aan de Radboud Universiteit, met bijvakken in de psychologie, journalistiek en literatuurwetenschap. Als promovendus aan diezelfde universiteit werkte hij aan een proefschrift over zelfmanagement in de psychiatrie. In 2017 was hij ‘visiting researcher’ aan de Universiteit van Memphis (VS). Momenteel werkt Dings als postdoctoraal onderzoeker aan de Ruhr-University Bochum in Duitsland.

Bron: ru.nl 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *