LPGGz inventariseert familiebeleid in ggz en deelt Sterren uit

Hoe staat het met het familiebeleid in de ggz? Het Landelijk Platform GGz heeft eerder in samenwerking met de familieorganisaties kwaliteitscriteria familiebeleid vanuit cliënt- en familieperspectief ontwikkeld: waar moet goed familiebeleid volgens hen aan voldoen? Vier thema’s zijn hierbij het meest belangrijk: Algemeen Beleid, Familievertrouwenspersoon, Familieraad en Klachtenrecht. Het LPGGz gaat nu een stap verder: een brede inventarisatie onder de ggz-instellingen in Nederland, en het uitdelen van LPGGz Sterren.
Mensen hebben anderen nodig om goed te kunnen functioneren. Belangrijke anderen zijn
familieleden of naastbetrokkenen. Voor mensen met een psychische aandoening bieden familie
en/of naastbetrokkenen op uiteenlopende vlakken ondersteuning. Daarom krijgt familiebeleid sinds een aantal jaar in een aantal instellingen veel aandacht. Er wordt actief ingezet op het betrekken van familie bij de zorg, vanuit de wetenschap dat dit de kwaliteit van zorg verhoogt.
Ook het LPGGz draagt hier aan bij. Met behulp van de kwaliteitscriteria, eerder opgesteld in samenwerking met familieorganisaties, kan familiebeleid worden opgezet of verder vormgegeven. Om te inventariseren hoe ver ggz-instellingen nu zijn met hun familiebeleid, wordt een inventarisatie gedaan met behulp van een enquête. De deelnemers kunnen LPGGz Sterren verdienen op de vier thema’s, wanneer zij aan de kwaliteitscriteria voldoen. De ggz-instelling met de meeste Sterren zetten we extra in het zonnetje. Eind 2011 worden de uitslagen van de enquête via de website bekend gemaakt.
De enquête wordt voorgelegd aan de leden van de Raad van Bestuur en aan eventueel aanwezige familieraden van ggz-instellingen en verslavingsklinieken die langdurige klinische opname van volwassenen bieden, of beschermd wonen aan volwassenen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *