Herstelondersteunende zorg aan cliënten op een behandelafdeling

Het doel van herstelondersteunende zorg door ervaringsdeskundigen is primair het delen van de eenzaamheid en de strijd met de ziekte en het bieden van hoop en zicht op herstel (empowerment). Tijdens het samenzijn stellen ervaringsdeskundigen hun persoonlijke ervaringen ‘beschikbaar’ aan cliënten op een (behandel)afdeling of binnen beschermd wonen. De ervaringsdeskundigen leggen in hun verhaal accent op de verschillende fasen van herstel waar zij zelf doorheen zijn gegaan. Ze sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij vragen en onderwerpen van de cliënten.

Voor informatie, afspraken en prijsopgaven kunt u contact opnemen met:
Maartje Weeda 
Projectmedewerker Herstel & Ervaringsdeskundigheid