Herindicatie voor GGZ zorg en behandeling met verblijf

Het CIZ kijkt vanaf 4 april opnieuw naar alle indicatiebesluiten GGZ- B die geldig zijn tot en met 31 december 2017. Dit noemt het CIZ de herindicatieprocedure.

De herindicatieprocedure

Deze procedure vindt plaats in het kader van het overgangsrecht in artikel 11.1.3. Wet Langdurige Zorg (Wlz). In dit artikel staat dat mensen een Wlz-indicatie hebben gekregen voor drie jaar, te rekenen vanaf het moment van intrekking van de AWBZ ( 1 januari 2015). Dit betekent dat de geldigheidsduur van deze indicatiebesluiten afloopt op 1 januari 2018. In de Wlz staat dat de behandelaar beoordeelt of er nog steeds een noodzaak is voor ‘voortgezet verblijf’.

Er zijn verschillende situaties mogelijk

Verblijf en behandeling bij een GGZ instelling

  1. Als de behandelaar beoordeelt dat er noodzaak is tot voortgezet verblijf, dan verlengt het CIZ het indicatiebesluit GGZ-B tot en met 31 december 2020. De behandelaar doet hiervoor een aanvraag bij het CIZ. De betrokkene of wettelijk vertegenwoordiger moet hiervoor toestemming geven. Bij een rechtelijke machtiging is deze toestemming niet nodig.
  2. Als de behandelaar beoordeelt dat een profiel uit een andere sector, bijvoorbeeld verpleging en verzorging of gehandicaptenzorg, beter passend is bij de zorgbehoefte, dan moet hiervoor ook een aanvraag worden gedaan, met toestemming van betrokkene of wettelijk vertegenwoordiger. De toegang tot de Wlz wordt opnieuw beoordeeld door het CIZ.
  3. Als de behandelaar beoordeelt dat voortgezet verblijf met behandeling niet meer noodzakelijk is, loopt het indicatiebesluit GGZ-B per 31 december 2017 af. Het indienen van een aanvraag bij het Wmo loket is dan mogelijk als er zorg nodig is.
    Alle betrokkenen en zorgaanbieders hebben hierover van het CIZ een brief ontvangen.

Verblijf bij een instelling voor Beschermd wonen op 31 december 2014

Als u op 31 december 2014 beschermd woonde met een GGZ-B indicatie vervalt deze indicatie vanaf 31 december 2017. U hebt hierover geen brief ontvangen van het CIZ. Het indienen van een aanvraag bij het Wmo loket is mogelijk als er zorg nodig is.

Zorg thuis met een GGZ-B indicatie

U heeft een indicatie GGZ-B maar u bent niet opgenomen maar woont thuis. U ontvangt nu zorg. De instelling die u thuis zorg verleent, zorgt samen met u dat de zorg die nodig is voortgezet kan worden in 2018. U hebt hierover een brief ontvangen van het CIZ.

Geen zorg thuis met een GGZ-B indicatie

U heeft een indicatie GGZ-B maar u bent niet opgenomen maar woont thuis. U ontvangt geen zorg. Uw indicatie vervalt op 31 december 2017. U hebt hierover een brief ontvangen van het CIZ.
Het indienen van een aanvraag bij het Wmo loket is mogelijk als er zorg nodig is.

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz

U (of uw mantelzorger) kunt voor informatie en advies terecht bij de instelling waar u verblijft of waar u zorg van ontvangt. U kunt ook gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner met expertise op het gebied van GGZ.

Het Steun- en informatiepunt van de Stichting KernKracht is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur.
0182 – 54 98 13 / 06-81966386 / 06-81966866
stipgouda@zogmh.nl
www.kernkracht.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *