Helft ggz-patiënten wil stoppen vanwege eigen bijdrage

46% ernstige ggz-patiënten volgt opname-advies niet op

Het Landelijk Platform GGz heeft vanuit haar achterban (20 cliënten- en familieorganisaties in de ggz) in twee weken tijd ruim 500 meldingen ontvangen over de eigen bijdrage in de ggz die per januari 2012 is ingevoerd. 17 procent van de patiënten besluit te stoppen met tweedelijns-ggz en 35 procent overweegt dat te doen. 46 procent van de patiënten die een advies hebben gekregen voor intramurale zorg, volgt dat advies niet op.

Zorgwekkend

Het LPGGz vindt dat een zorgwekkende ontwikkeling. Het betreft veelal patiënten die hulp in de tweede lijn niet kunnen missen; ze hebben veelal ernstige psychiatrische aandoeningen zoals manische depressiviteit, autisme, schizofrenie of persoonlijkheidsstoornissen. Dit betreft ongeveer 200.000 van de bijna 900.000 patiënten in de ggz.

 

In de media is, mede door uitspraken van minister Schippers, het beeld ontstaan van dé ggz-patiënt, maar die bestaat niet. Sommige patiënten met psychische problemen kunnen volstaan met een kortdurende behandeling vanwege bijvoorbeeld burnout, een angststoornis of depressie. Anderen hebben langdurige hulp nodig om te leren leven met een chronische, ernstige psychiatrische aandoening. Voor hen is het een dagelijkse strijd om een stabiel en leefbaar leven te leiden. Hier gaat de minister aan voorbij, aldus het Landelijk Platform GGz.

Dubbelhard getroffen

Patiënten die dubbelhard worden getroffen zijn zij die naast de eigen bijdrage van 200 euro per jaar ook nog eens 145 euro per maand moeten betalen aan eigen bijdrage voor opname in een instelling. Het Landelijk Platform GGz bereidt een kort geding voor met twee patiënten die zeggen die zorg niet te kunnen betalen. Van de respondenten in de enquête blijkt ruim 10 procent minder dan 500 euro per maand te verdienen. Bijna 40 procent heeft een inkomen tussen de 500 en 1000 euro per maand.

 

Flinke gevolgen

‘De uitkomst van de enquête dat de helft van de patiënten wil stoppen met een tweedelijns behandeling en 46% van de patiënten een advies voor opname niet opvolgt, heeft flinke gevolgen’, stelt Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform. ‘Denk aan toename van gedwongen opnames en crisissituaties, meer mensen met psychiatrische aandoeningen in gevangenissen en op straat en een toename van het aantal zelfmoorden. Het is wachten op incidenten’. Minister Schippers onderschat de problemen aldus Marjan ter Avest. ‘Het gaat niet om mensen die na een kopje koffie met de buurvrouw hun problemen weer zelf uit kunnen zoeken. De maatregel treft ernstige psychiatrische patiënten die daarmee worden gediscrimineerd. Als mensen met kanker eerst 200 euro zouden moeten betalen voor ze worden behandeld, zou het land te klein zijn.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *