Grote zorgen bij hervorming langdurige zorg

Het kabinet werkt ook in de zomer hard door aan de hervorming van de langdurende zorg. Het Landelijk Platform GGz volgt de ontwikkelingen zeer kritisch.
Twee zaken baren het Platform momenteel grote zorgen: de dreiging dat het compensatiebeginsel in de WMO verdwijnt en het voornemen van het kabinet om alle
ggz-zorg uit de AWBZ te halen.

Compensatiebeginsel
Het compensatiebeginsel geeft een houvast aan cliënten die hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De gemeente is verplicht om mensen met beperkingen op het gebied van zelfredzaamheid of participatie een passende oplossing te bieden. In de nieuwe WMO wil het kabinet dit compensatiebeginsel overboord gooien. De (rechts)positie van cliënten wordt daarmee verzwakt. Het Landelijk Platform GGz vindt dat niet acceptabel: op het moment dat kwetsbaardere groepen met zwaardere zorgvraagzwaarte hun intrede doen in de WMO, kun je niet tegelijkertijd de positie van cliënten verzwakken. Samen met andere cliëntenorganisaties voeren we bij het ministerie en de politiek een lobby voor behoud van het compensatiebeginsel.

Kern-AWBZ
Het tweede zorgpunt betreft de AWBZ. Het kabinet wil de AWBZ fors insnoeien, maar houdt vast aan een kern-AWBZ voor mensen die echt niet meer thuis kunnen blijven wonen. Vreemd genoeg worden ggz-cliënten daarvan uitgesloten. Het LPGGz is van mening dat de zwaarste groep ggz-cliënten – mensen die jarenlang of levenslang in een instelling verblijven – toegang moeten blijven houden tot de AWBZ. Deze onverzekerbare zorg kun je niet overlaten aan gemeenten of aan risicodragende zorgverzekeraars. De Tweede Kamer is gevoelig gebleken voor onze argumenten en heeft de staatssecretaris tot september gegeven om zijn besluit opnieuw te overwegen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.