GGZ Nederland: regionale aanpak veiligheid en zorg

GGZ Nederland pleit voor een regionale aanpak van signalering en preventie van kwetsbare burgers met problemen. De aanleiding om hier nogmaals voor te pleiten is de verschijning van het rapport van de Commissie Hoekstra over Bart van U., de verdachte van de moord op Els Borst. De commissie heeft onderzocht welke rol politie, justitie en de ggz hebben gespeeld in deze zaak en waar fouten zijn gemaakt.

GGZ Nederland wil graag met alle partijen kijken hoe samenwerking nog verder verbeterd kan worden. Regionale aanpak, gericht op preventie en vroege signalering van kwetsbare burgers, kan voorkomen dat mensen met problemen op meerdere levensgebieden verward raken en een mogelijke risico vormen voor zichzelf of voor anderen. Sommige van deze mensen ontwikkelen een psychische aandoening die voorkomen kan worden door tijdig hulp bieden. Gemeenten en GGD-en kunnen een regierol hebben. De ggz-sector werkt hier graag in samen.

Eén van de aanbevelingen van de commissie Hoekstra is een tijdelijke wettelijke maatregel voor verplichte (gedwongen) ggz voor personen die psychische problemen hebben en een gevaar vormen. Dit in afwachting van de wet Verplichte ggz die pas vanaf 2018 in werking treedt. Gedwongen opname kan als er groot risico is voor de samenleving. Een deskundige en zorgvuldige afweging is hierbij noodzakelijk omdat gedwongen opname ook beroving van vrijheid is en zeer ingrijpend voor degene die het betreft en voor zijn of haar omgeving.

GGZ Nederland onderschrijft dat het belangrijk is familie te betrekken bij opname en behandeling. Dit past in het familiebeleid dat steeds meer een vast onderdeel wordt van de behandeling in de ggz. Met de aanbeveling voor deelname van de ggz in veiligheidshuizen is GGZ Nederland het eens. In de meeste regio’s is de ggz ook betrokken. GGZ Nederland besteedt veel aandacht aan de mogelijkheden en beperkingen rond gegevensuitwisseling tussen politie en ggz.

Bron: ggznederland.nl 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *