GGZ en zorgverzekeraars pakken samen bureaucratie aan

In navolging van de huisartsen gaat ook de ggz de overbodige bureaucratie te lijf. Het NIP overlegt samen met andere verenigingen, zorgverzekeraars, VWS en NZa hoe de administratieve lasten bij psychologen en psychotherapeuten te tackelen. Al in april willen we de eerste afspraken hebben gemaakt over de verbeteringen.

De huisartsen hebben al concrete stappen gezet. Als eerste resultaat daarvan is op 1 januari al een aantal formulieren afgeschaft. In navolging daarvan zitten nu het NIP en andere koepelorganisaties bijeen om ook voor hen de administratieve lastendruk te verminderen. Inmiddels zijn de grootste bureaucratie-ergernissen psychologen en psychotherapeuten geïnventariseerd. De sterk uiteenlopende eisen van de verzekeraars heeft een plek hoog in de top 10. Denk hierbij aan de verschillende inkoopeisen tussen verzekeraars, de informatieverplichtingen over de praktijk en verleende zorg, en de verschillen in polissen en tarieven. De werkgroep wil al in april de eerste concrete oplossingen voordragen. Na instemming door alle gesprekspartners zullen de maatregelen op een concreet moment worden ingevoerd. Het NIP houdt u hiervan op de hoogte.

Administratieve lasten in de zorg staat al geruime tijd hoog op de agenda. In het voormalige Bestuurlijk Akkoord GGZ, de brief ‘Kwaliteit Loont’ van minister Schippers en de Toekomstagenda voor gepast gebruik staat de aanpak van dit probleem al genoemd. De relatief hoge lasten in de ggz gaan ten koste van de daadwerkelijke zorg aan cliënten. Het NIP heeft het onderwerp op verschillende momenten aan de minister kenbaar gemaakt.

Bron: psynip.nl 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *