‘Gezondheidszorg die recht doet aan mens-zijn’

Een bredere focus op de gezondheidszorg waarbij de persoon ‘centraal’ staat, verandert het perspectief van de zorg. Minstens zo belangrijk als het opheffen of verminderen van lijden is het vermogen om een zinvol leven te leiden. Deze persoonsgerichte aanpak kan zelfs bijdragen aan een besparing in zorguitgaven. Want hoe hoog zijn de kosten die worden besteed aan eindeloze pogingen een leven zonder pijn te leiden? Dat zei Ernst Bohlmeijer op 12 januari 2012 bij zijn intrede als hoogleraar ‘Mental Health Promotion’.

Op dit moment ligt de nadruk van behandeling bij patiënten vooral op het verminderen van psychische klachten. Klachtgerichte behandelingen zijn van oudsher afkomstig uit het medisch model en goed te valideren. Veel moeilijker is dit voor een persoonsgerichte behandeling, waarbij het gaat om vragen als: wie wil ik als persoon zijn? Wat maakt het leven voor mij zinvol? Bohlmeijer: “In mijn model van de geestelijke gezondheidszorg ga ik uit van een goede balans van zowel de klachtgerichte als de persoonsgerichte benadering. Ik pleit voor een brede opvatting van geestelijke gezondheid, waarbij het investeren in ‘zelfredzaamheid’ van mensen geen luxe, maar juist noodzaak is. Door beter te weten wie je wilt zijn, toont iemand zich veerkrachtig en daardoor juist mínder afhankelijk van zorg.”

Concreet voorbeeld van de persoonlijke aanpak die Bohlmeijer voorstaat is de mede door hem ontwikkelde cursus ‘Op Verhaal komen’. Deze cursus, voor mensen met milde depressieve klachten, wordt al bij twintig GGZ-instellingen aangeboden. Bohlmeijer: “Ieder mens, ieder leven is een verhaal. Door autobiografisch reflectie krijgen mensen zicht op hun competenties en drijfveren. Dat geeft hen handvatten om hun problemen te overwinnen.”

Bohlmeijer staat niet alleen met zijn visie op de persoonsgerichte aanpak bij patiënten. Zo zijn er de afgelopen jaren steeds meer behandelingen die goed passen bij zijn brede opvatting van de geestelijke gezondheidszorg. Expliciet op de agenda van Bohlmeijer staat de rol van technologie. De laatste jaren wordt technologie steeds meer opgenomen in de geestelijke gezondheidszorg. Als voorbeeld geeft hij het online programma van Voluit Leven, waarbij patiënten Sms-berichten krijgen als ondersteuning.

Bron: Universiteit Twente

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *