Geweld tegen psychiatrische patiënten – een probleem komt nooit alleen

 Sympopna organiseert op 7 november in de Doelen te Rotterdam het Congres ‘Geweld tegen psychiatrische patiënten’, ter afsluiting van het NWO-onderzoeksprogramma dat sinds 2009 in drie rondes is uitgevoerd. Staatssecretaris Paul Blokhuis opent het congres.

Tijdens het door de zorginstelling georganiseerde evenement komen uiteenlopende thema’s aan bod. Er wordt door toonaangevende sprekers ingegaan op de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van victimisatie (patiënten die slachtoffer worden), met inbreng van ervaringsdeskundigen.

Psychiatrische patiënten staan meer bloot aan geweld dan mensen uit de algemene bevolking, zo blijkt uit onderzoek. Het NWO-onderzoeksprogramma ‘Geweld tegen psychiatrische patiënten’ heeft tot doel meer kennis te verkrijgen over dit thema en ook om interventies te ontwikkelen en testen die victimisatie van psychiatrische patiënten verminderen. Op deze congresdag worden de resultaten van dit programma gepresenteerd, met voor de bezoekers praktische handvatten voor de ggz-praktijk van alledag.

Binnen dit programma zijn 12 omvangrijke onderzoeks- en innovatieprojecten uitgevoerd, met als doelstelling om het slachtofferschap van psychiatrische patiënten te verminderen.

De resultaten uit epidemiologische studies bieden zicht op de omvang van het probleem en daarbij geldende risicofactoren. Het grootste deel van de dag staat in het teken van interventiestrategieën, gericht op preventie, alsmede vroegtijdige onderkenning en behandeling van de negatieve gevolgen van victimisatie. In workshops komen deze interventies aan de orde. De interventies zijn ontwikkeld voor verschillende doelgroepen, waaronder EPA-patiënten, patiënten met een dubbele diagnose, forensische patiënten, patiënten met een depressieve stoornis en cliënten met een verstandelijke beperking. De inhoud, de praktische toepassing en de effecten van deze interventies krijgen ruim aandacht. Beleidsmatige aspecten die bijdragen aan vermindering van victimisatie van psychiatrische patiënten komen eveneens ter sprake.

Doelgroep

Professionals, managers, beleidsmedewerkers en bestuurders uit diverse sectoren van de GGZ, het welzijnswerk, jeugdzorg, justitie, politie en gemeentelijke diensten die in hun werkpraktijk in aanraking komen met het thema Geweld tegen psychiatrische patiënten.

Congres ‘Geweld tegen psychiatrische patiënten’: 7 november 2019, Rotterdam

Bron: GGznieuws.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.