Familiebeleid ggz vaak niet op orde

Ggz-instellingen hebben hun familiebeleid onvoldoende op orde. Dat blijkt uit een enquête van het meldpunt Meld je zorg van het Landelijk Platform GGz in samenwerking met het Fonds Psychische Gezondheid over de zichtbaarheid van familie in de ggz. Familie wordt te weinig betrokken als hun familielid wordt behandeld binnen de geestelijke gezondheidszorg. Belangrijke conclusie uit het rapport is dat de signalen erop wijzen dat we nog maar aan het begin staan van de ontwikkeling van een goed familiebeleid.
Meer dan de helft van de familieleden (die wel toestemming hebben van de cliënt) krijgt geen informatie over de diagnose, nog minder mensen krijgen informatie over de behandeling. De helft van betrokkenen antwoordt ‘nee’ op de vraag of er afspraken gemaakt zijn over de rol van de familie tijdens de behandeling. Ook algemene informatie over verschillende mogelijkheden binnen instellingen voor familie (zoals informatieavonden of cursussen) wordt maar mondjesmaat gegeven. Op de vraag of familie ook hulp of ondersteuning van de instelling heeft ontvangen, antwoordt 62 procent (van de 291 ge-enquêteerden) met ‘nee’.
Opmerkelijk genoeg bleek uit de enquête dat zelfs de mensen die wettelijk recht hebben op bepaalde informatie (zoals ouders, mentoren of curatoren), nauwelijks betrokken waren bij de behandeling. En ook al was dit maar een kleine groep mensen binnen de enquête, dit is een ernstig signaal voor de ggz.
De hulpverlener ziet de cliënt één tot twee keer in de week, zeker als deze ambulant wordt behandeld. De familie ziet en helpt de cliënt in alle andere uren van de week. Hoe goed familie in staat is de cliënt te ondersteunen en te helpen, hangt af van hoe goed familie om kan gaan met de ziekte van de cliënt. Ondersteuning van familie kan zeer herstelbevorderend zijn. Daarom is het van groot belang dat hulpverleners de zorgfuncties van de familie erkennen en ondersteunen en de familie informeren. En hoewel het erop lijkt dat er een positieve basisinstelling bij de ggz is om familie te informeren en waar mogelijk te betrekken, in de praktijk van alledag lijkt dit voornemen te verdwijnen naar de achtergrond.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *