Extra besparing van ca. 1 miljard op zorg

Woensdag maakte minister Schippers bekend dat ze onderhandelingsresultaten heeft bereikt met ziekenhuizen, medisch-specialisten, ggz, huisartsen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Deze komen erop neer dat het groeipercentage van de zorguitgaven verder wordt teruggebracht: naar 1,5% in 2014 en 1% per jaar van 2015 tot en met 2017. Dit levert een extra besparing op van ongeveer 1 miljard euro. De bestaande overeenkomsten met sectoren worden daarop aangepast en verlengd. Het bestuurlijk akkoord in de ggz dat in 2012 gesloten is met de ggz-sector en minister Schippers wordt aangepast. De komende periode wordt gebruikt om een achterbanraadpleging te doen. Hierna wordt het bestuurlijk akkoord ggz definitief vastgesteld.

Overwegend positief
Het Landelijk Platform GGz nam de afgelopen weken deel aan de gesprekken met ggz-partijenen het ministerie van VWS. Wij zijn overwegend positief met het onderhandelingsresultaat. De rekening van de bezuiniging wordt niet bij de patiënt neergelegd. Er er is vooral gezocht naar manieren om het zorgsysteem te verbeteren. De bezuinigingen moeten gaan leiden tot een meer effectieve, efficiënte en transparante zorg. Het akkoord zal tot en met 2017 van kracht zijn, waardoor er rust in de sector komt. Er komen geen ingrijpende maatregelen in het verzekerde pakket. De restitutiepolis blijft bestaan, waardoor de keuzevrijheid voor de patiënt overeind blijft. In het akkoord is er aandacht voor het voorkomen van wachtlijsten, keuzevrijheid, (tijdige) keuzeondersteunende informatie en de rol van de huisarts.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *