Mantelzorgbijeenkomst “Vuile Was”

Leven met een psychische kwetsbaarheid

Iedereen kent wel iemand met een psychische kwetsbaarheid. Toch praat men hier niet gemakkelijk over.

Maar wist je dat één op de vier mensen een psychische aandoening heeft? En dat 42,7% van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven zelf te maken krijgt met psychische klachten? Doordat er nog steeds een groot taboe rust op het hebben van een psychische aandoening, praten we er eigenlijk maar weinig over. Je hangt je vuile was toch niet buiten? Mensen met een psychische aandoening en hun familieleden hebben regelmatig te maken met vooroordelen en stigmatisering. Onwetendheid, verkeerde informatievoorziening en soms ook schrikbeelden in de media versterken de vooroordelen. Hier kunnen we met elkaar verandering in brengen.

Uitnodiging voor Mantelzorgbijeenkomst “Vuile Was”

KernKracht (voorheen ZOG MH), Ypsilon en Palet Welzijn nodigen iedereen dan ook van harte uit voor de documentaire Vuile Was? Deze documentaire van Nynka Delcour gaat over het hebben van een familielid met een psychische kwetsbaarheid. Een herkenbaar beeld over schuldgevoel, onmacht, verwarring, maar ook over onvoorwaardelijke liefde, steun en hoop bij cliënten, familieleden en hulpverleners. Samen met ervaringsdeskundigen praten we na en gaan we in op vragen.

Wanneer: Dinsdagavond 19 september 2017 tussen 19.30 en 21.30 uur
Waar: Zaal 3, Ontmoetingskerk, Groensvoorde, Waddinxveen
Toegang: Gratis
Aanmelden: vóór 15 september via d.schipper@paletwelzijn.nl of via 088-0234226

 

Klik hier voor de uitnodiging