Mantelzorgbijeenkomst “Vuile Was”

Leven met een psychische kwetsbaarheid

Iedereen kent wel iemand met een psychische kwetsbaarheid. Toch praat men hier niet gemakkelijk over. Je hangt je vuile was toch niet buiten? Mensen met een psychische aandoening en hun familieleden hebben regelmatig te maken met vooroordelen en stigmatisering. Onwetendheid, verkeerde informatievoorziening en soms ook schrikbeelden in de media versterken de vooroordelen. Hier kunnen we met elkaar verandering in brengen.

Mantelzorgbijeenkomst “Vuile Was”

SAM, Ypsilon en KernKracht nodigen iedereen van harte uit voor de documentaire Vuile Was? Deze documentaire van Nynka Delcour gaat over het hebben van een familielid met een psychische kwetsbaarheid. Een herkenbaar beeld over schuldgevoel, onmacht, verwarring, maar ook over onvoorwaardelijke liefde, steun en hoop bij cliënten, familieleden en hulpverleners. Samen met ervaringsdeskundige Wies van den Nieuwendijk van Ypsilon praten we na en gaan we in op vragen.

Op donderdag 12 april bent u van harte welkom in het Huis van Alles, Vromade 1B in Bodegraven en staat de koffie met wat lekkers voor u klaar.

Aanmelden kan via de mail bij Brechtje Simons: b.simons@samwelzijn.nl.
Wij ontvangen uw aanmelding graag vóór 3 april a.s.

We hopen u dan te ontmoeten,

Ypsilon is een vereniging van familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. Meer weten over het aanbod? Kijk op www.ypsilon.org of neem contact op met Wies van den Nieuwendijk: wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl.

 

KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid. Meer weten over het aanbod? Kijk op de website of neem contact met ons op: 0182 549813.

 

SAM is een brede lokale welzijnsorganisatie en biedt onder meer mantelzorgondersteuning. Meer weten over het aanbod? Kijk op www.sam-bundeling.nl of neem contact op: b.simons@samwelzijn.nl.

Klik hier voor de uitnodiging in PDF