Daklozenoverleg

Locatie Stichting KernKracht: Tielweg 3 Gouda – Vergaderzaal 1

Agenda

  1. 14.00 – 14.15 uur Opening + kennismakingsrondje deelnemers
  2. 14.15 – 14.40 uur Actuele zaken en mededelingen o.a. Stand van zaken in de inloop Hoge Gouwe, Stand van zaken in de nachtopvang, Stand van zaken in de Jongerenopvang Midden-Holland
  3. 14.40 – 14.50 uur Armoedeplatform Gouda – ontwikkelingen 2017
  4. 14.50 – 15.15 uur Straatadvocaat Jongeren. Sara Neefs en Joost Buijtendorp stellen zich voor. Denk mee over de plannen van de straatadvocaten Jongeren voor 2017
  5. 15.15 – 15.25 uur Rondvraag/losse eindjes voor wie nog iets heeft

Na afloop is er van 15.30-16.00 uur een aparte bijeenkomst voor jongeren om te praten over de opzet van een cliëntervaringsmeter voor Jongeren onder Dak (JOD)