Bruiscafé Waddinxveen 20 juni 2019

Op donderdag 20 juni opent het Bruisnest in Waddinxveen aan de Kerkweg-Oost 159 tussen 16.30 uur – 18.00 uur voor de derde maal haar deuren voor het Bruiscafé. Het Bruiscafé is de plek waar vrijwilligers, professionals, ondernemers en ambtenaren die zich met arbeidsparticipatie bezig houden elkaar informeel ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan.

Deze keer gaan we in beeld brengen welke connecties we hebben en wat we voor elkaar kunnen en willen betekenen.
De Waddinxveense samenleving is van oudsher een actieve samenleving waar organisaties, burgers en andere instellingen graag de maatschappelijke problemen aanpakken. Tijdens het vorige Bruiscafé werd geconstateerd, dat dit tevens betekent dat het belangrijk is elkaar te kennen, op te zoeken en met elkaar samen te werken. En op die constatering bouwen we voort.

Gillian de Koning, directeur van Bibliotheek de Groene Venen, geeft de aftrap. Zij zal aan de hand van een netwerkkaart toelichten wat de Bibliotheek op het gebied van (Digi)Taal en Werk doet en met wie de Bibliotheek daarin samenwerkt. Vervolgens wordt die kaart ter plekke met de aanwezigen uitgebouwd. Wat doen we, waar staan we, hoe zijn we verbonden en welke verbindingen ontbreken nog? Na afloop wordt de kaart aan alle aanwezigen ter beschikking gesteld.

We dagen iedereen uit om te komen, want met hoe meer organisaties we zijn, hoe rijker de netwerkkaart wordt. Na afloop wordt de kaart gedigitaliseerd en aan iedereen ter beschikking gesteld. Zodat we ook na dit Bruiscafé doorgaan met elkaar opzoeken en versterken.

Het Bruiscafé is een initiatief van Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen, Wadwijzer, ReconnAct, het Bruisnest en Bibliotheek de Groene Venen.