Belangrijke dag voor de Nederlandse jeugdzorg

Vandaag (dinsdag 22 februari) stemt de Eerste Kamer over het voornemen van het kabinet om flink te bezuinigen op uitgaven voor jeugdzorg. De wens van het kabinet-Rutte IV om 0,5 miljard extra te besparen lijkt te worden tegengehouden.

Sinds de overgang van de jeugdzorg naar gemeenten via de Jeugdwet in 2015 hebben zij fors minder budget gekregen. Na jarenlange strijd moest er een arbitragecommissie aan te pas komen en kregen gemeenten meer middelen. Maar wel met een stevige besparingsafspraak erbij. Tot schrik van de gemeenten zelf, cliëntenorganisaties, zorgverleners en zorgorganisaties was in het coalitieakkoord, zonder onderbouwing, nog eens 0,5 miljard éxtra bezuiniging opgenomen.

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders, cliëntenorganisaties, jeugdprofessionals, vakbonden en tal van andere betrokkenen luidden de noodklok. De voltallige oppositie, van links tot rechts in de Tweede Kamer, stemde tegen deze bezuiniging, maar de coalitie hield de gelederen gesloten. Op 15 februari besprak de Eerste Kamer de plannen van het kabinet. Er lijkt geen steun te bestaan voor de voorgenomen extra besparing.

In een opiniestuk hebben de leden van Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland de senaat opgeroepen te kiezen voor goede zorg voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen en te helpen de niet onderbouwde bezuiniging tegen te houden. Vandaag  (dinsdag 22 februari) stemt de Eerste Kamer over de motie Rosenmöller (GL) die deze besparing afkeurt. De motie is al ondersteund door een meerderheid van de senaatszetels, dus het ligt voor de hand dat deze wordt aangenomen. Het kabinet heeft de motie evenwel ontraden.

Bron: denederlandseggz.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *