Bij een angststoornis gaat het om een irrationele angst. Volgens hoogleraar Kindt brengt dat met zich mee dat de stoornis niet op te lossen is door te zeggen dat iemand niet bang hoeft te zijn. Kindt: “Ik behandelde ooit een politieagent met een angst voor spinnen, terwijl hij zich geregeld in reëel bedreigende situaties bevond en daar geen moeite mee had. Dat was voor zijn omgeving echt onbegrijpelijk.”

Trines geeft aan dat er door de diagnose een last van haar schouders viel. “Ik heb vijf jaar alleen maar thuis gezeten, nu heb ik eindelijk het gevoel weer controle over mijn leven te hebben.” De auteur geeft als tip mee om op tijd aan de bel te trekken.