Doorbraak in de zoektocht naar een oplossing voor autisme

ReAttach Therapie meet positieve effecten op verschillende ontwikkelingsdomeinen
“ReAttach” is een nieuwe interventie die gebaseerd is op “hechting”. Praktijkonderzoek heeft uitgewezen dat “ReAttach-Therapie” van groot belang kan zijn voor mensen met autisme. Dit blijkt uit het doorlopend praktijkonderzoek van Paula Bartholomeus naar de mate waarin mensen met het syndroom van Asperger, PDD-NOS, autistische stoornis, of met een verstandelijke beperking en autisme baat hebben bij deze nieuwe therapie. Bartholomeus verwacht in maart 2014 meer resultaten te kunnen presenteren op het Nationaal Autisme Congres in Den Bosch.

De Autism Treatment Evaluation Checklist heeft duidelijk gemaakt dat er bij al deze groepen op verschillende ontwikkelingsdomeinen een positieve meetbare verandering kan optreden in een periode van slechts 3 maanden.

De resultaten bij kinderen met ernstige communicatieproblemen (die hun spraak zijn kwijt geraakt of verschillende jaren niet gesproken hebben) zijn verrassend. Drie kinderen met vergelijkbare ontwikkelingsproblematiek hebben hun spraakontwikkeling terug gekregen. Ook hebben zij vergelijkbare sprongen gemaakt op het gebied van de spelontwikkeling, het sociale functioneren en het gedrag.

Bij mensen met autisme en een normale begaafdheid worden significante verbeteringen gezien op het gebied van de organisatie en planning (executief functioneren), de sociaal cognitieve vaardigheden (Theory Of Mind en sociale concept vorming) en de sociaal communicatieve vaardigheden.

Paula Bartholomeus is de ontwikkelaar van de Viki’s View interventie (2010). Vanuit voortschrijdend inzicht ontwikkelde zij in november 2012 de ReAttach methodiek. Het bijzondere van ReAttach is dat de effecten van de interventie tegelijkertijd zichtbaar worden op verschillendeontwikkelingsdomeinen van deze pervasieve ontwikkelingsstoornis. “Dit is een therapie die breed en diep in lijkt te grijpen op de problematiek van het autisme en waarvan de effecten meetbaar zijn. Dat is veelbelovend!“, zegt Bartholomeus.

Bron: GGZnieuws.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *