(O)GGZ-spiegel: wat vindt u van de zorg in uw gemeente?

Wat heeft u eigenlijk écht nodig? En weet de gemeente dat wel? Het is belangrijk dat gemeenten een WMO-beleid voeren dat door de doelgroepen zélf wordt gedragen: mensen met langdurende psychiatrische problematiek, dak- en thuislozen, verslaafden, mensen in de maatschappelijke opvang et cetera. Kortom: de (openbare) geestelijke gezondheidszorg of (o)ggz. Maar hoe pak je dat aan? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen elkaar zien en (h)erkennen en dat de gemeente weet wat u nodig heeft en daarvoor zorgt? Dat is de kern van het project ‘de (o)ggz-spiegel’.     
Om een goed beeld te krijgen wordt cliënten gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dat kan tot en met 31 oktober 2011. De vragen gaan onder meer over
1.  Dagbesteding/activering/werk.
2. Leefbaarheid, sociale samenhang en sociale contacten.
3. Zelfstandig functioneren.

De (o)ggz-spiegel is een landelijk project waaraan regionale cliëntenorganisaties meewerken. In de regio Midden Holland ondersteunt Stichting KernKracht het project. Hoe meer cliënten meedoen, hoe beter het is. U kunt de vragenlijst op twee manieren invullen:

  1. U wordt geïnterviewd door vrijwilligers van Stichting KernKracht. We hebben daar een aantal mensen voor gevonden die u helpen bij het invullen van de vragenlijst.
  2. U kunt de vragenlijst zelf invullen op het internet. U hoeft niet uw naam in te vullen, alleen de gemeente waar u toe behoort.

Voor vragen mail of bel: Gerrit van Bergeijk, g.vanbergeijk@zogmh.nl, tel. 06-16467411. Voor meer informatie over het project kijk ook hier.

Eén reactie op “1”

  1. Door de bezuininigingen en het afschaffen van een aantal aftrekposten loop ik nu in de schuldsanering. Opsomming van extra lasten dit jaar: huursubsidie kwijt 102 euro p/mnd; eigen bijdrage huishoudelijke zorg 17,20 euro; betalen medicijn 90 euro; fysio; eigen bijdrage vervoer naar specialist; ergotherapie controles; kosten bril; reumaschoenen. Ik zit nu maandelijks op bijna 400 euro en heb geen recht op bijzondere bijstand. Dit is geen leven meer. Groeten Jan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *