Overleg cliëntenraden/ Wmo/familie

De Stichting KernKracht heeft om de zes weken overleg met vertegenwoordigers van Wmoraden, cliëntenraden van de GGZ-instellingen, de verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en familieraden binnen de regio Midden Holland.

De volgende cliëntenraden nemen deel aan dit overleg:

 • Cliëntenraad GGZ MH (Rivierduinen)
 • Cliëntenraad Brijder, Parnassiagroep (verslavingszorg)
 • Cliëntenraad Kwintes (RIBW, ambulante ondersteuning, Vrouwenopvang)
 • Cliëntenraad Leger des Heils (nachtopvang en RIBW)
 • Bezoekersraad Reakt/ Parnassiagroep (dagbesteding en reïntegratie)
 • Deelnemersraad Eleos (wonen)
 • Cliëntenraad GGZ Kinderen en Jeugd (Rivierduinen)

Vanuit Wmoraden:

 • Vertegenwoordiger Wmoraad Zuidplas
 • Vertegenwoordiger Wmoraad Gouda
 • Vertegenwoordiger Wmoraad Bergambacht
 • Vertegenwoordiger Wmoraad Waddinxveen

Overige deelnemers zijn:

 • Familievereniging Ypsilon
 • Familieraad Rivierduinen

Tijdens dit overleg vertellen de cliëntenraden, vertegenwoordigers Wmoraden, familieraad wat er bij hun instelling/ gemeente actueel is en waar ze mee bezig zijn. Tevens bespreken we de regionale en landelijke ontwikkelingen binnen de GGZ en Maatschappelijke opvang. Om de zes weken bespreken we met elkaar een actueel thema.