Depressies worden aangepakt met PratenOnline

Het aanbieden van een chatbehandeling aan jongeren door PratenOnline blijkt effectief te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Medical Internet Research.

Jaarlijks kampt vijf tot acht procent van de jongeren met depressieve klachten. Dit kan een negatieve invloed hebben op schoolprestaties, middelengebruik en het sociale functioneren.

Om iets aan deze depressieve klachten te doen, kunnen jongeren van 12 t/m 22 jaar anoniem chatten volgens de Methodiek van de Oplossingsgerichte Therapie met een ervaren (jeugd)hulpverlener van PratenOnline.nl.

Het Trimbos-instituut onderzocht in een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek of deze behandeling effectief is in het verminderen van depressieve klachten. Aan dit onderzoek deden 263 jongeren mee die kampten met depressieve klachten. Het merendeel was 18 t/m 22 jaar. De helft werd via loting direct toegelaten tot de chat behandeling en de andere helft kon na 4,5 maand daarvan gebruik maken (de wachtlijstgroep).

Uit de resultaten werd duidelijk dat beide groepen na negen weken opknapten, maar dat de jongeren in de chat groep sterker verbeterden in depressieve klachten dan de wachtlijst groep. Na 4,5 maand verbeterde de chat groep nog verder, terwijl dit niet het geval was bij de wachtlijst groep. Een extra meting na 7,5 maand bij de chat groep laat zien dat de effecten behouden blijven en dat de verbetering doorzet. Deze resultaten laten zien dat de chat behandeling van PratenOnline effectief is.

Het project is gefinancierd met een subsidie van ZonMw (projectnr. 15700.2003).

De chatbehandeling van PratenOnline bestaat sinds 2004 en wordt aangeboden door de Jeugdriagg Noord Holland Zuid.

Bron: Trimbos.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *