De helende werking van wandelen, tuinieren, zwemmen en dansen

Oudere mensen die regelmatig wandelen, tuinieren, zwemmen of dansen, hebben volgens een onderzoek mogelijk grotere hersenen dan hun inactieve leeftijdsgenoten. De onderzoekers zeggen dat deze activiteiten de veroudering van de hersenen met vier jaar kan vertragen.

Het onderzoek gebruikte MRI-scans (Magnetic Resonance Imaging) om de hersenen van mensen met een reeks activiteiten te meten, inclusief degenen die inactief waren vergeleken met degenen die zeer actief waren. Uit de scans bleek dat minder actieve mensen een kleiner hersenvolume hadden.

“Deze resultaten  suggereren dat mensen mogelijk krimp van de hersenen en de effecten van veroudering op de hersenen kunnen voorkomen door simpelweg actiever te zijn of te worden”, aldus Yian Gu,van Columbia University in New York “Recente studies hebben aangetoond dat fysieke activiteit het risico op cognitieve achteruitgang en dementie kan verminderen naarmate mensen ouder worden.”

Het onderzoek omvatte 1.557 mensen met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar. Geen van hen had dementie, maar 296 mensen hadden een milde cognitieve stoornis en 28 procent had het APOE-gen dat volgens de onderzoekers verband houdt met een groter risico op de ziekte van Alzheimer.

De deelnemers kregen fysieke examens, denk- en geheugentests en werden gevraagd naar hun dagelijkse taken en andere fysieke activiteiten. Onderzoekers berekenden vervolgens hoeveel tijd en energie elke persoon aan die taken en activiteiten besteedde.

Onderzoekers verdeelden mensen in drie groepen: degenen die inactief waren; degenen die enigszins actief waren, wat betekent dat ze elke week ongeveer twee en een half uur lichamelijke activiteit met lage intensiteit, anderhalf uur matige fysieke activiteit of een uur fysieke activiteit met hoge intensiteit hadden ; en degenen die het meest actief waren, wat betekent dat ze elke week ofwel zeven uur weinig intensieve fysieke activiteit, vier uur matige fysieke activiteit of twee uur hoge intensiteit fysieke activiteit hadden.

Onderzoekers beoordeelden vervolgens de MRI-hersenscans van alle deelnemers en ontdekten dat degenen die het meest actief waren, in vergelijking met de mensen in de inactieve groep een groter totaal hersenvolume hadden.

Na correctie voor leeftijd, geslacht, opleiding, ras / etniciteit en APOE-genstatus was de gemiddelde hersengrootte voor degenen die inactief waren 871 kubieke centimeter, vergeleken met 883 kubieke centimeter voor degenen die het meest actief waren, een verschil van 12 kubieke centimeter of 1,4 procent. Dat komt overeen met bijna vier jaar hersenveroudering, volgens de bevindingen van de studie.

De resultaten waren vergelijkbaar, zelfs na het uitsluiten van mensen met milde cognitieve stoornissen, merkten de onderzoekers op.

“Onze resultaten dragen bij aan het bewijs dat meer fysieke activiteit gekoppeld is aan een groter hersenvolume bij oudere mensen”, zei Gu. “Het bouwt ook voort op het bewijs dat het vaker bewegen van je lichaam gedurende je hele leven kan beschermen tegen verlies van hersenvolume.”

Wel merkte Gu op dat deze studie vanwege het specifieke onderzoeksontwerp niet bewijst dat lichaamsbeweging hersenkrimp voorkomt. Het toont een verband.

De studie, ondersteund door het National Institute on Aging en de National Institutes of Health, zal worden gepresenteerd op de 72e jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Neurology in Toronto, Canada, van 25 april tot 1 mei 2020.

Bron: The American Academy of Neurology

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *