Werken op het Steun en Informatie Punt (STIP)

Doel
Deze cursus heeft als doel je eigen mogelijkheden en vaardigheden op het gebied van cliëntondersteuning uit te breiden, zodat je meer handvaten krijgt om je werk als ervaringsdeskundige cliëntondersteuner op het STIP te doen.

Duur
4 lessen van 3 uur

Inhoud
Met deze cursus willen we een basis leggen om als ervaringsdeskundige op het STIP te werken. Om bij te dragen dat cliënten de mogelijkheid hebben om, onafhankelijk van aanbieders en financiers, helder te krijgen wat de aard is van problemen en hoe deze opgelost kunnen worden.

Voor wie
Mensen met eigen ervaring in de GGZ, verslavingszorg en/of maatschappelijke opvang die de basiscursus gedaan hebben (of op andere wijze deze kennis en vaardigheden al bezitten) en die de eigen ervaringen in willen zetten in cliëntondersteuning bij het STIP.

Aanmelden
Katrien Croonen
E: kcroonen@kernkracht.nl
Tel: 0182 519060

Klik hier om terug te keren naar het volledige cursusaanbod