Cursus ExpEx

ExpEx (Experienced Experts)

ExpEx zijn getrainde jongeren die zelf ervaring hebben met (residentiele) jeugdhulp, pleegzorg, psychische kwetsbaarheid, verslaving, dak- en thuisloosheid, pesten, mishandeling, (v)echtscheiding of die jong ouder zijn geworden. ExpEx zetten hun ervaring in als ervaringscoach, adviseur of voorlichter.

Doel

Het opdoen van theoretische kennis van ervaringsdeskundigheid. Zicht krijgen op je kwaliteiten, herstelprocessen en die van medecursisten. Nieuwe vaardigheden aanleren die nodig zijn om je werk namens KernKracht goed te kunnen uitvoeren.

Duur

12 lessen van 3 uur

Inhoud

In de cursus wordt aan de hand van theorie en interactieve oefeningen gewerkt aan het ontwikkelen van vaardigheden die je nodig hebt als ervaringscoach/adviseur. Er wordt gewerkt aan verkrijgen van inzicht op je eigen ervaringen, ervaringen functioneel inzetten en communiceren tijdens bijeenkomsten.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor jongeren die:

  • tussen de 18 en circa 25 jaar zijn uit Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen of Zuidplas;
  • voldoende afstand hebben ontwikkeld tot eigen ervaringen en verleden;
  • er open voor staan om te reflecteren op eigen processen, ervaringen en situatie;
  • deel uit willen maken van een groep die elkaar begrijpt, stimuleert en inspireert;
  • na de cursus minimaal drie uur per week beschikbaar zijn en zich actief willen inzetten als vrijwilliger

 

Aanmelden:
Sanne Dierick
E sdierick@kernkracht.nl

T 0182-519060

Klik hier voor de flyer, nieuwe cursus start april/mei 2018