Trainingen project Herstel & Participatie

Basiscursus ‘werken met eigen ervaring bij project Herstel & Participatie’

Doel:
Het vergroten van theoretische kennis over herstel, steun, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Het bewust worden van en zicht krijgen op ervaringskennis en hoe dit in te kunnen gaan zetten als ervaringsdeskundige binnen het project Herstel & Participatie

Duur:
6 lessen van 3 uur

Inhoud:
In de cursus wordt aan de hand van theorie uitleg gegeven over begrippen herstel, steun, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Aan de hand van opdrachten in de les, ervaringen delen en huiswerk opdrachten wordt gewerkt aan het vergroten van ervaringskennis en zicht krijgen op het eigen herstelproces en hoe dit in te zetten in de ondersteuning van klanten/deelnemers.

Voor wie:
Mensen met eigen ervaring in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang die zich oriënteren op het gaan werken als ervaringsdeskundige binnen het project Herstel & Participatie

Cursus ‘Herstelervaringen gebruiken in de ondersteuning van ervaringsgenoten’

Doel:
Zicht te krijgen op hoe herstelervaringen te gebruiken in de ondersteuning van ervaringsgenoten, individueel of in groepen.

Duur:
5 lessen van 2,5 uur.

Inhoud:
In de cursus worden ervaringen met psychiatrie, verslaving en dak/thuisloosheid met elkaar gedeeld. Er wordt onderzocht wat de verschillende ervaringen met elkaar gemeen hebben of juist waar de verschillen liggen. Wat werkt herstel belemmerend en bevorderend en wat zijn ervaringen met (zelf)stigma. Door middel van theorie, verschillende werkvormen en huiswerkopdrachten gaan we hiermee aan de slag en krijg je handvaten hoe je jouw herstelervaringen kunt gebruiken in de ondersteuning van ervaringsgenoten, individueel of in groepen.

Voor wie:
Mensen met eigen ervaring in de GGZ, verslavingszorg n/of maatschappelijke opvang die de eigen ervaringen in willen zetten in de ondersteuning van ervaringsgenoten.

Cursus ‘Werken met eigen ervaring als ervaringscoach’

Doel:
Inzicht krijgen in de taak, rol en functie van ervaringscoach. Zicht krijgen op je kwaliteiten en vaardigheden die je hebt en die je nog mist in je rol van ervaringscoach.

Duur:
6 lessen van 3 uur.

Inhoud:
In de cursus wordt meer uitleg gegeven over de rol, taak en functieomschrijving van een ervaringscoach. Door middel van theorie afgewisseld met spelelementen en werkvormen wordt geoefend met vaardigheden om de eigen ervaringen professioneel in te kunnen zetten als ervaringscoach.

Voor wie:
Mensen met eigen ervaring in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang die aan de slag willen als ervaringscoach.

 

Cursus ‘werken met eigen ervaring als Begeleider herstelgroepen’

Doel:
Inzicht krijgen in de rol van begeleider herstelgroep.
Zicht krijgen op je kwaliteiten en op de vaardigheden die je hebt en die je nog mist in je rol van begeleider herstelgroep.

Duur:
6 lessen van 3 uur

Inhoud:
In de cursus wordt meer uitleg gegeven over de achtergrond, opbouw en werkwijze van de herstelgroepen. Door middel van theorie afgewisseld met spelelementen en werkvormen wordt geoefend met vaardigheden voor het begeleiden van een groep en het functioneel eigen ervaringen inzetten.

Voor wie:
Mensen met eigen ervaring in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang die aan de slag willen als begeleider herstelgroepen.

Training ‘de kracht van kwetsbaarheid’

Doel:
Zicht krijgen op kennis ontstaan door ervaringen met (psychische) kwetsbaarheid en hoe deze ervaringskennis te gebruiken om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Duur: 
4 bijeenkomsten van 2,5 uur

Inhoud:
In de training worden ervaringen met elkaar gedeeld. Aan de hand van verschillende werkvormen wordt er geïnventariseerd welke kennis je met jouw eigen ervaringen hebt opgedaan. Welke specifieke vaardigheden en kwaliteiten heb jij ontwikkeld door ervaringskennis en hoe zou je deze kunnen gebruiken om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Naar behoefte kan geoefend worden met hoe ervaringskennis in te zetten in bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken.

Voor wie:
Voor iedereen die gemotiveerd is om de eigen kwetsbaarheid om te zetten in kracht

Aanmelden of meer informatie
Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin verwachtingen worden besproken. De verschillende cursussen zijn gratis voor inwoners van Midden-Holland en starten bij voldoende aanmeldingen.

Voor aanmelden en meer informatie:

Maartje Weeda

Projectmedewerker Herstel & Participatie Midden-Holland

Stichting KernKracht

Email: mweeda@kernkracht.nl    tel: 0182-519060 | 06 – 4850 7877

Tielweg 3, 2803 PK Gouda    Website: https://www.kernkracht.nl/