Basistraining werken met eigen ervaring

Doel
Het vergroten van theoretische kennis over herstel, steun, empowerment, ervaringsdeskundigheid. Het bewust worden van en zicht krijgen op ervaringskennis.

Duur
5 lessen van 3 uur

Inhoud
In de cursus wordt aan de hand van theorie uitleg gegeven over begrippen herstel, steun, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Aan de hand van opdrachten in de les, ervaringen delen en huiswerk opdrachten wordt gewerkt aan het vergroten van ervaringskennis en zicht krijgen op het eigen herstelproces en ervaringsdeskundigheid. Ook wordt er aandacht besteed aan de visie van KernKracht en het werken vanuit cliëntenperspectief.

Voor wie
Mensen met eigen ervaring in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang die zich oriënteren op het gaan werken met de eigen ervaringen bij KernKracht.

Aanmelden:
Dora Wempe
E: dwempe@kernkracht.nl
Tel: 0182-519060

Klik hier om terug te keren naar het volledige cursusaanbod