“Cursus Werken Met Eigen Ervaring grensverleggend”

In het nieuwsblad van ggz-instelling Rivierduinen van week 26 staat het volgende bericht over de cursus Werken Met Eigen Ervaring:
“Ik heb grenzen verlegd waarvan ik dacht dat die vastlagen. Ik had nooit meer verwacht dat ik nog iets van een certificaat zou behalen.” En “Ik heb kennis opgedaan waar ik het bestaan niet van wist waardoor mijn inzicht is vergroot en mijn nieuwsgierigheid is gewekt”.
Uitspraken van enkele van de zes deelnemers die op vrijdag 24 juni de cursus Werken Met Eigen Ervaring met goed gevolg hebben afgerond. Het was de eerste keer dat het Leer- en Ontwikkelcentrum (LORD) van Rivierduinen deze cursus gaf, in die zin een try-out. De Stichting KernKracht te Gouda, doe veel ervaring heeft met trainingen rond Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid, verzorgde de training. Met de cursus Werken Met Eigen Ervaring bouwen de deelnemers een portfolio op. Samen met andere opgedane en op te doene competenties zijn zij in staat hun ervaringskennis in te zetten. Waar en hoe, gebeurt in overleg met de coördinatoren Herstel en ervaringsdeskundigheid in de verschillende centra.
De deelnemers zijn vooral enthousiast over de betekenis van de cursus voor het eigen herstel, de verruiming van het perspectief op de aandoening en de waarde en het belang van ervaringskennis voor lotgenoten en hulpverlening. LORD gaat de cursus nu uitgebreid evalueren met betrokkenen. Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van 2012 de cursus wordt herhaald.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *