Commissie Toekomst Beschermd Wonen ingesteld

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de taak beschermd wonen. De VNG gaat een commissie instellen die gaat adviseren over de toekomst van beschermd wonen als gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Bij de transitie van beschermd wonen naar gemeenten is ervoor gekozen om het budget te beleggen bij de centrumgemeenten. Het budget is daarbij verdeeld op historische gronden. De centrumgemeenten moeten in samenwerking met regiogemeenten afspraken maken over de besteding van het budget.

Drie elementen

Het advies van de commissie die de VNG gaat instellen, zal drie elementen bevatten:

  • Visie: een duiding van de meerwaarde van het gemeentelijk beschermd wonen en van de mogelijkheden tot innovatie die hierbij mogelijk zijn
  • Gemeentelijke samenwerking: een analyse van de beste manier van samenwerken tussen gemeenten om de taak beschermd wonen optimaal te kunnen uitvoeren
  • Financiën: een schets van de kaders die moeten leiden tot een toekomstbestendige verdeling van de financiële middelen over gemeenten

Commissieleden

De commissie zal bestaan uit een voorzitter en vier leden. De voorzitter van de commissie is al aangesteld: Erik Dannenberg, oud-wethouder van Zwolle.

De VNG voert op die moment gesprekken met de mogelijke overige leden van de commissie.

September

De eerste bevindingen van de commissie moeten al in september gereed zijn. De nieuwe verdeling van de financiën voor beschermd wonen moet in de meicirculaire van 2016 gepubliceerd worden.

Bron: ggzconnect.nl 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *