Radenoverleg

KernKracht heeft om de zes weken overleg met vertegenwoordigers van raden sociaal domein, cliëntenraden van de GGZ-instellingen, de verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en familieraden binnen de regio Midden-Holland.

De volgende cliëntenraden nemen deel aan dit overleg:

 • Cliëntenraad GGZ MH (Rivierduinen)
 • Cliëntenraad Brijder, Parnassiagroep (verslavingszorg)
 • Cliëntenraad Kwintes (RIBW, ambulante ondersteuning, Vrouwenopvang)
 • Cliëntenraad Leger des Heils (nachtopvang en RIBW)
 • Bezoekersraad Reakt/ Parnassiagroep (dagbesteding en reïntegratie)
 • Deelnemersraad Eleos (wonen)
 • Jeugd wordt vertegenwoordigt door ExpEx en/of de straatadvocaat jeugd

Vanuit raden sociaal domein:

 • Vertegenwoordiger Raad sociaal domein Zuidplas
 • Vertegenwoordiger Raad sociaal domein Gouda
 • Vertegenwoordiger Raad sociaal domein Krimpenerwaard
 • Vertegenwoordiger Raad sociaal domein Waddinxveen
 • Vertegenwoordiger Raad sociaal domein Bodegraven-Reeuwijk

Overige deelnemers zijn:

 • Familievereniging Ypsilon
 • Familieraad Rivierduinen

Tijdens dit overleg vertellen de cliëntenraden, vertegenwoordigers Wmo-raden, familieraad wat er bij hun instelling/gemeente actueel is en waar ze mee bezig zijn. Tevens bespreken we de regionale en landelijke ontwikkelingen binnen de GGZ en Maatschappelijke opvang. Om de zes weken bespreken we met elkaar een actueel thema.