Cliënt toetst kwaliteit jeugd-ggz

Cliënten van de jeugd-ggz kunnen vanaf heden hun mening geven over de kwaliteit van zorg die zij ontvangen binnen de jeugd-ggz. Het Handboek voor toetsing kwaliteit vanuit Cliëntperspectief is 11 oktober gepresenteerd tijdens het Podium Het Kind en het Badwater, over de kwaliteit en toekomst van de jeugd-ggz.
Stichting Alexander, het Landelijk Platform GGZ en het Verwey-Jonker Instituut maakten dit handboek speciaal voor de jeugd-ggz. Kinderen, jongeren en hun ouders hebben dikwijls een duidelijke mening over de zorg die zij van de jeugd-ggz ontvangen en welke verbeteringen mogelijk zijn. Het handboek biedt een variëteit aan instrumenten om hun ervaringen boven tafel te krijgen. De instellingen voor jeugd-ggz bleken zelf behoefte te hebben aan een eigen kwaliteitsinstrument. In samenwerking met enkele van die instellingen en cliënten is een set kwaliteitscriteria ontwikkeld. Het handboek vormt een handvat voor cliënten (ouders, jongeren én kinderen), medewerkers, directeuren en cliëntenraden om de criteria te toetsen. Het bevat praktische hulpmiddelen, zoals kinderkaartjes, jongeren- en oudervragenlijsten en panelformats. Het handboek bevat bovendien een stappenplan voor de uitvoering van de toetsing. Alle jeugd-ggz-organisaties krijgen het handboek gratis uitgereikt en kunnen ermee aan de slag om de toetsing samen met cliënten vorm te geven.
Voor meer informatie: www.cto-jeugdzorg.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *