CBS onderzoek – bewegen Nederlanders voldoende?

Bewegen is goed voor je mentale gezondheid. Het CBS onderzocht  of Nederlanders voldoende bewegen. In 2021 voldeed bijna de helft van de Nederlanders van 4 jaar of ouder aan de Beweegrichtlijnen. Dit is evenveel als in 2017, toen de Beweegrichtlijnen werden ingevoerd. Meer kinderen van 4 tot 12 jaar en mensen van 75 jaar of ouder zijn voldoende gaan bewegen. Volwassenen tussen de 18 en 35 jaar bewogen echter in 2021 minder dan in de voorgaande jaren. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2021 van het CBS, in samenwerking met het RIVM. In dit onderzoek beantwoordden mensen diverse vragen over beweeggedrag en sport.

Van de Nederlandse bevolking van 4 jaar of ouder voldeed 47 procent in 2021 aan de Beweegrichtlijnen. 52 procent voldeed aan het onderdeel matig intensieve inspanningen, zoals fietsen, hardlopen en zwemmen. Dit is iets minder dan in 2019 en 2020, maar evenveel als in 2017 en 2018. Daarnaast voldeed 84 procent aan het onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij atletiek, voetbal en dansen.

Meer 4- tot 12-jarigen bewogen voldoende
In 2021 voldeed 62 procent van de kinderen van 4 tot 12 jaar aan de Beweegrichtlijnen. Dat is vrijwel evenveel als in 2020. Het aandeel kinderen dat voldeed aan de Beweegrichtlijnen lag in 2020 en 2021 hoger dan in 2017-2019. Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn meer gaan buitenspelen en wandelden vaker naar school.

Van de jongeren van 12 tot 18 jaar voldeed 36 procent in 2021 aan de Beweegrichtlijnen. Dit was vrijwel gelijk aan de voorgaande jaren (2017-2019). In 2019 en 2020 voldeden meer jongeren aan de Beweegrichtlijnen dan in 2017 en 2018.

Volwassenen van 18 tot 35 jaar zijn minder gaan fietsen
In 2021 voldeden minder 18- tot 65-jarigen (48 procent) aan de Beweegrichtlijnen dan in de periode van 2018 tot en met 2020 (50 procent tot 56 procent). In 2020 was het percentage het hoogst met 56 procent. De daling kan vooral worden toegeschreven aan de 18- tot 35-jarigen: van deze leeftijdsgroep voldeed in 2021 50 procent aan de Beweegrichtlijnen, tegen 54 procent in 2017 en 2018. Zij zijn minder gaan fietsen naar werk en in hun vrije tijd. Volwassenen van 35 tot 50 jaar en van 50 tot 65 jaar bewogen ongeveer evenveel als in de afgelopen jaren, in 2020 iets meer.

75-plussers zijn meer gaan bewegen
75-plussers voldeden het minst vaak aan de Beweegrichtlijn, maar dit aandeel nam wel toe: van 27 procent in 2017 naar 33 procent in 2021. Zij zijn verschillende activiteiten meer gaan doen, met name wandelen in hun vrije tijd. Van de 65- tot 75 jarigen voldeed 49 procent aan de Beweegrichtlijnen, dit is nagenoeg gelijk gebleven. In 2018 (44 procent) was dit wel lager dan in 2021.

Bron en tabellen: cbs.nl 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *