CBS: 1825 mensen overleden door zelfdoding in 2020

In 2020 maakten 1229 mannen en 596 vrouwen een einde aan hun leven. Het totale aantal van 1825 houdt een gemiddelde in van 5 per dag. Omgerekend per 100 duizend inwoners is het aantal zelfdodingen de afgelopen drie jaar stabiel. Dit blijkt uit voorlopige cijfers die het CBS deze week heeft gepubliceerd.

Met 10,5 zelfdodingen per 100 duizend inwoners is het zelfdodingscijfer sinds 2018 stabiel. Begin jaren tachtig was het dit het hoogst (14,7 per 100 duizend mensen in 1984) en in 2007 het laagst met 8,4 per 100 duizend inwoners. Sinds het begin van de jaren negentig overlijden tweemaal zoveel mannen als vrouwen door zelfdoding.

Meeste zelfdodingen onder vijftigers
Het aantal mensen dat uit het leven stapt is bij vijftigers het hoogst, zowel bij mannen als vrouwen. In deze leeftijdsgroep nam het aantal zelfdodingen bij mannen toe van 263 in 2019 naar 276 in 2020. In 2019 maakten 136 vrouwen van in de vijftig een einde aan hun leven, in 2020 waren dat er 132.

In 2020 maakten 62 jongeren tot 20 jaar een einde aan hun leven; het jaar ervoor waren dat er 67. Onder jongens nam het aantal zelfdodingen af van 43 in 2019 naar 35 afgelopen jaar, bij meisjes nam het toe van 24 naar 27.

Het aantal zelfdodingen onder 70-plussers is de afgelopen jaren toegenomen van 285 in 2018 naar 331 in 2020.

Sterfte door zelfdoding naar rato het hoogst bij 80-plussers
Vanaf de jaren zeventig tot in het begin van het nieuwe millennium was de sterfte door zelfdoding naar rato het hoogst bij 80-plussers. In de periode 1980/1984 waren er per 100 duizend 80-plussers jaarlijks gemiddeld 27,3 zelfdodingen. Sinds het laagste niveau werd bereikt in 2005/2009 (12,5 per 100 duizend 80-plussers) nam het aantal zelfdodingen onder mensen van 80 jaar of ouder weer toe, naar 15,2 per 100 duizend 80-plussers in 2020.

Bij tieners is sinds de jaren zeventig de sterfte door zelfdoding gestegen van 1,8 naar 3,1 zelfdodingen per 100 duizend tieners in 2020.

Heb jij hulp nodig?
Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

Bron: cbs.nl 

Meer over suïcidepreventie  – training op locatie 

Preventie en behandelen start dan ook met het onderkennen van suïcidale dreiging: thuis, op school, op het werk, in de spreek- en behandelkamer.

Kijk hier voor meer informatie  > >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *