Beschermd wonen: brandbrief aan tweede kamer

Gemeenten bezuinigen op beschermde woonvoorzieningen voor mensen met psychiatrische problemen. GGZ-brancheorganisaties sturen een brandbrief naar de Tweede Kamer: ‘Er dreigen structurele tekorten voor de hulp aan kwetsbare burgers.’

Zowel bij beschermd wonen als bij extramurale voorzieningen ervaren ggz-instellingen knelpunten rond de instroom van nieuwe Wmo-cliënten. Maar ook na het keukentafelgesprek zijn er problemen met de toeleiding. Bij beschermd wonen worden daarnaast knelpunten in de uitstroom geconstateerd, doordat er onvoldoende geschikte en betaalbare woningen beschikbaar zijn.

Dit blijkt uit de Wmo-monitor die belangenbehartiger GGZ Nederland de afgelopen zomer heeft uitgevoerd onder haar eigen leden én die van de RIBW Alliantie, het samenwerkingsverband van 22 aanbieders van beschermd en begeleid wonen in de ggz.

Voortgang decentralisaties

Woensdag 9 september bespreekt de Tweede Kamercommissie voor VWS met staatssecretaris Martin van Rijn de voortgang van de decentralisatie van zorg naar de Wmo. Samen met de RIBW Alliantie en de Federatie Opvang heeft GGZ Nederland de Kamerleden een brief (Pdf) gestuurd met de bevindingen uit de monitor. De organisaties vragen de Tweede Kamerleden het gesprek aan te gaan over de stelselverantwoordelijkheid van het ministerie van VWS.

Bron: zorgwelzijn.nl / skipr.nl 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *