Bekrachtiging VN-verdrag voor mensen met een beperking stap dichterbij

Er wordt al lange tijd gepraat over het verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van personen met een handicap of beperking, maar het verdrag is nog altijd niet door Nederland geratificeerd (officieel bekrachtigd). Dat komt nu wel een stap dichterbij. De noodzakelijke wetsvoorstellen voor ratificatie zijn binnenkort gereed voor consultatie, schrijft staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

Dat betekent dat de wetsvoorstellen op www.internetconsulatie.nl ter advies aan veldpartijen en burgers worden aangeboden. “Hiermee komt een voor ieder toegankelijke samenleving een forse stap dichterbij”, aldus Van Rijn’. Nederland telt ongeveer twee miljoen mensen met een beperking.

Verdere besluitvorming na de zomer
Het doel van het verdrag is om alle mensen met een beperking volledig in staat te stellen gebruik te maken van hun mensenrechten en fundamentele vrijheden. Dit heeft onder andere effect op de toegankelijkheid van het onderwijs, de toegankelijkheid van informatie en van de fysieke ruimte. Verder zijn aan de orde gelijke behandeling en het zogenaamde inclusieve beleid. Inclusief beleid betekent dat alle ministeries en beleidsmakers verplicht zijn om beleid te maken wat rekening moet houden met mensen met een handicap. Dus ook met een auditieve handicap!

Ratificatie is opgenomen in het Regeerakkoord van kabinet Rutte-Asscher. Na de consultatie vindt besluitvorming in het kabinet plaats, waarna de wetsvoorstellen na de zomer aan de Raad van State worden gestuurd. De wetten die nu ter consultatie worden aangeboden zijn de goedkeuringswet en de uitvoeringswet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *