Bekostiging jeugdzorg geeft vraagtekens

Onder psychologen is nog steeds veel onduidelijkheid over de bekostiging van zorg in het jeugddomein. Meer dan driekwart van de aanbieders maakt zich zorgen of de geleverde zorg wel vergoed wordt. Dit blijkt uit een enquête die het NIP heeft gehouden onder vrijgevestigden in de ggz. Het rapport van dit onderzoek is nu beschikbaar.

Moeizaam contracteerproces en hoge administratieve lastenHet afsluiten van contracten voor 2015 verliep moeizaam en heeft vrijgevestigde aanbieders veel tijd en geld gekost. Zorgaanbieders ervaren dat ze zelf niet altijd beschikken over voldoende kennis en ervaring met juridische aspecten van aanbesteden en contracteren. Dit bemoeilijkt voor hen het beoordelen van contractuele voorwaarden, met als gevolg dat sommigen gedurende het jaar stuiten op gemaakte afspraken met de gemeente die praktisch onuitvoerbaar blijken te zijn.Daarbij komt de grote verscheidenheid in inkoopprocedures en contractvoorwaarden tussen gemeenten. Gemeenten maken gebruik van de mogelijkheid om, daar waar zij dat zinvol achten, van de landelijke afspraken af te wijken. Dit leidt soms door het jaar heen tot wijzigingen in (zelfs contractueel vastgelegde) afspraken.

Wat er nog meer uit het onderzoek naar voren komt

Uit het NIP-onderzoek blijkt ook dat de administratieve lasten met de invoering van de Jeugdwet drastisch zijn toegenomen. Tachtig procent geeft aan dat het de administratieve lasten vergeleken met 2014 dit jaar sterk zijn toegenomen. Daarnaast kunnen jongeren niet meer overal terecht voor zorg en kunnen zij zich vaak alleen nog maar aanmelden bij psychologen binnen de woongemeente. Een flink zorgpunt. Veel jongeren zijn buiten hun gemeente bij een voor hen vertrouwde psycholoog in behandeling. Wanneer zij later opnieuw in behandeling moeten, kunnen zij niet meer terecht bij ‘hun’ psycholoog . De voor de cliënten zo belangrijke vertrouwensband moeten zij dan weer opnieuw opbouwen met een andere behandelaar.

Bekijk hier de resultaten over de Jeugdwet van het onderzoek ‘werken als vrijgevestigde in de ggz 2015’ (Pdf)

Bron: psynip.nl 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *