Behandeling patiënten met zeer complexe problematiek in gevaar

De aanbieders die zeer intensieve gespecialiseerde ggz-zorg leveren, stappen opnieuw naar de rechter in verband met tarieven die in hun ogen te laag zijn. Bijna een jaar geleden oordeelde een rechter in een kort geding al  dat de tarieven voor de behandeling van onder andere  veroordeelde tbs’ers en patiënten met zeer complexe psychiatrische problematiek te laag waren, maar de verhoging dreigt in 2021 weer te worden teruggedraaid. 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid besloot na de uitspraak van de rechter om de tarieven tijdelijk aan te passen en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tegelijk om een nieuw oordeel te vragen. De NZa, die zelf de tarieven heeft vastgesteld, vindt de oorspronkelijke tarieven voor zeer intensieve gespecialiseerde ggz-zorg nog steeds passend.

Vijf klinieken, waaronder Inforsa, stappen samen met de beroepsvereniging van psychiaters NVVP, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de belangenorganisaties de Nederlandse ggz en MeerGGZ naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De verschillende procedures dienen op 11 februari bij de rechtbank Den Haag.

De Amsterdamse kliniek Inforsa speelt een cruciale rol in de zorg voor patiënten met zeer ernstige psychiatrische problematiek, die vaak ook verslaafd zijn en strafbaar gedrag vertonen. Het voortbestaan van deze kliniek hangt af van de uitkomst van deze procedures.

Andere ggz-instellingen, inclusief hun forensische klinieken, komen met hun patiënten naar Inforsa toe voor die behandeling. Ziekenhuizen kunnen dit soort patiënten om veiligheidsredenen niet behandelen. De organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Arkin, waar Inforsa onder valt, heeft de afgelopen drie jaar 8 miljoen euro toegelegd op de activiteiten van Inforsa.  Als Inforsa sluit, gebeurt dat zo dat patiënten die reeds in behandeling zijn niet in de knel komen.

Bron en uitgebreid artikel op  nos.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *