Behandeling depressie levert 436 miljoen op door hogere productiviteit

GGZ Nederland heeft onderzoek gedaan naar de economische baten van geestelijke gezondheidszorg voor mensen met depressie. De behandeling van depressie levert de samenleving naar schatting 436 miljoen euro op door een hogere arbeidsproductiviteit van werknemers.

Depressie is niet alleen een ernstige ziekte met grote consequenties voor patiënten en hun omgeving, deze ziekte kost werkgevers ook veel geld. Werknemers met een depressie hebben meer verzuimdagen en zijn minder productief. Als mensen met een depressie snel en goed worden behandeld, stijgt hun productiviteit ook sneller. Het onderzoek werd gedaan in het kader van een Master thesis van de Universiteit Twente. Het maakt aannemelijk dat de behandeling van depressie daardoor de Nederlandse economie 436 miljoen euro oplevert. Dat terwijl nog niet iedereen met depressie wordt behandeld.

Naar verwachting zijn de totale opbrengsten van de behandeling waarschijnlijk veel hoger, omdat andere baten niet zijn onderzocht. Zo hebben mensen met een depressie meer kans op hart-vaat-ziekten en is er vaker sprake van schooluitval bij jongeren met depressie. Naar verwachting bespaart vroegtijdige opsporing en behandeling van depressie de samenleving dus nog veel meer kosten. De Europese commissie heeft uitgezocht dat het goed inzetten van preventie en behandeling van deze ziekte bij werkenden 130 miljard euro per jaar kan opleveren binnen Europa. De opbrengsten van de ggz zijn tot nu toe minder goed onderzocht. Met dit onderzoek zet GGZ Nederland een volgende stap om als sector inzichtelijk te maken wat de investeringen in ggz opleveren voor de Nederlandse samenleving.

Depressie heeft de hoogste ziektelast in Nederland (8,2% van het totaal) en is daarmee groter dan hart- en vaatziekten of kanker. De kosten voor de behandeling zijn relatief gering. Voor de behandeling van deze volksziekte geeft Nederland ongeveer 1% van het beschikbare budget in de gezondheidszorg uit (€ 966 miljoen op € 93 miljard).

Het volledige onderzoek en een factsheet over depressie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *