Alarmerende cijfers over toenemende werkstress

Werkstress en burn-out worden veel te vaak verkeerd behandeld. Dit kan effect hebben op de economische groei. Arbo Unie bepleit een meer doeltreffende aanpak gericht op het voorkomen en verhelpen van de oorzaken van stress. Zonder ingrijpen, stijgt het percentage van de beroepsbevolking dat in 2030 thuis zit of beduidend minder functioneert naar 25%.

De afgelopen 20 jaar is het aantal gevallen van burn-out verdubbeld. Inmiddels heeft een kwart van de werkenden regelmatig stressklachtenen is het beroepsziekte nummer één in ons land. Het aantal burn-out gevallen loopt hard op in steeds meer sectoren en verschillende leeftijdsgroepen. Er lijkt nog maar weinig urgentie te zijn voor de problematiek, ondanks deze alarmerende cijfers. Prof. dr. Willem van Rhenen, stressexpert en als Chief Health Officer verbonden aan Arbo Unie luidt daarom de noodklok.

Alarmerende cijfers
Dat het probleem nu al wijdverspreid is tonen de volgende cijfers aan:

  • 20-25% van jongeren heeft stress en burn-out klachten
  • In het onderwijs heeft 20% burn-out klachten
  • Kwart van werknemers in de zorg ervaart door te hoge werkdruk werkstress
  • 25% van langdurige mantelzorgers voelt zich ernstig belast.

Werkgevers moeten meer doen

“De traditionele blik om te kijken naar belasting versus belastbaarheid lost het probleem rondom werkstress niet op. Het gaat niet om teveel werk of teveel stressfactoren, maar om te weinig hulpbronnen of buffers waarmee mensen zich kunnen opladen of verweren. Van Rhenen roept werkgevend Nederland op meer te doen om hun medewerkers te beschermen: “Kijk naar het gebrek aan hulpbronnen, zoals te weinig autonomie of verbinding, investeer in competenties, ga op zoek naar de talenten en vaardigheden van mensen. Vertrouw op de inzet en kracht van medewerkers en controleer veel minder. Geef mensen de ruimte en het gevoel dat ze invloed hebben op de eigen agenda. Maar vooral, geef complimenten en waardering en toon erkenning. Van Rhenen: “Het lijken eenvoudige ingrepen, maar het is verbazingwekkend hoe weinig werkgevers het toepassen.”

Lees ook het uitgebreide interview met prof. dr. Willem van Rhenen in het Algemeen Dagblad: “Kwart van werkenden zal uitvallen door stress, Arbo Unie luidt noodklok”

Bron: ArboUnie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *