ADHDplaza wordt dé website over ADHD voor en door jongeren

Jongeren weten weinig over ADHD maar hebben vaak wel behoefte aan kennis over ADHD. Zo bleek uit een eerste pilot studie van Radboud onderzoekers Martine Hoogman en Jeanette Mostert. Reden genoeg om ADHDplaza op te zetten: een project waarin promovendi middelbare scholen bezoeken om informatie over ADHD te brengen maar ook informatie te halen over wat scholieren willen weten over ADHD.

Vervolgens komt deze info op een voor jongeren aantrekkelijke manier op de website ADHDplaza te staan. Dit project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Radboud onderzoekers en Hans van de Velde en Rob Pereira van Impuls & Woortblind.

NWO subsidie voor ADHDplaza
Mooi nieuws is dat ADHDplaza een NWO Wetenschapscommunicatiesubsidie heeft ontvangen. Nu kunnen de onderzoekers dus echt aan de slag! Impuls & Woortblind blijft uiteraard betrokken bij dit mooie project, dat duidelijk voorziet in een behoefte.

Zo staat het op de website van de NWO:

Er bestaat veel onbegrip in onze samenleving over ADHD, ook onder jongeren. Het (h)erkennen en waar nodig, managen van ADHD is in deze levensfase belangrijk voor hun persoonlijke, sociale en cognitieve ontwikkeling. Wetenschappers kunnen een actievere rol spelen in zorgen voor meer kennis en begrip. Met het project ADHD plaza is een consortium opgericht bestaande uit Nederlandse ADHD-experts en de ADHD-vereniging Impuls & Woortblind. Het project heeft twee hoofddoelen. Het eerste doel is kennis van jongeren over ADHD vergroten met onder meer een workshop op scholen en video’s op adhdplaza.nl. Het tweede doel is het trainen van jonge onderzoekers in wetenschapscommunicatie en het faciliteren van een platform (ADHD plaza) waarmee ze maatschappelijke impact met hun onderzoek kunnen genereren.
(bron: NWO)

Op 1 november starten de schoolbezoeken van de promovendi. Dan zal er meer te lezen zijn op de website ADHDplaza.

Lees meer over het project ADHDplaza en over de pilotstudie van ADHDplaza.

Bron: impulsenwoortblind.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *