Actiedag Stop de stapeling was een succes

Op maandag 19 september organiseerden de Chronische zieken en Gehandicapten Raad, de vakbonden en de kerken een gezamenlijke demonstratie tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op onder meer het persoonsgebonden budget, de zorgtoeslag en de sociale werkvoorziening. Op de website van de CG-Raad staat dit verslag:

De actiedag 19 september is een groot succes geworden. Bijna 10.000 mensen afkomstig uit belangenorganisaties van chronisch zieken en gehandicapten en vakbonden lieten hun verzet zien tegen slechte kabinetsplannen. Spandoeken, sandwichborden, muziekinstrumenten en complete theateracts maakten het verzet zichtbaar en hoorbaar. Een strijdbaar podiumprogramma met ervaringsdeskundige sprekers verduidelijkte waarom het de demonstranten ernst is. Veel mensen met de meest uiteenlopende verhalen en problemen kwamen aan het woord.

Reacties
Presentator Farid Tabarki lokte veel toehoorders uit tot het geven van een reactie. Dat lukte hem uitstekend! Mensen die door de enorme opkomst niet dicht bij het podium konden komen, volgden het podiumprogramma via grote beeldschermen zowel binnen als buiten de tent. 

Enthousiasme
Rondom het podium was veel aandacht en enthousiasme voor het ludieke  programma. Tientallen mensen gingen op de foto achter de geraniums en spraken over de gevolgen van de kabinetsmaatregelen in de ‘Babbelbox’.
Ook het onderdeel ‘Gooi je probleem maar over de schutting’ trok veel belangstelling. De problemen werden direct via Twitter bekend gemaakt aan de wijde wereld. Enkele voorbeelden:
# Zonder begeleiding zal mijn zoon op school uitvallen en hoeveel gaat dat kosten voor de maatschappij?
# Mijn tegemoetkoming in de kosten voor medicijnen ben ik straks kwijt.
# Wajong in gevaar, Wmo-bijdrage, eigen risico zorg, Wtcg-afbraak, geen vergoeding medicatie…
# Mensen in de Wsw moeten een normaal loon kunnen verdienen. Wij zetten ons 100% in.    

Dank
Het succes van de actiedag is natuurlijk te danken aan iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegedaan. Veel dank dus aan iedereen die aanwezig was op het Malieveld. Dank aan de sprekers, vervoerders, presentatoren, organisaties die een ludieke actie verzorgden en musici. En veel bijzondere dank zijn we verschuldigd aan de talloze vrijwilligers, opbouwers, technici en anderen die met hun hand- en spandiensten hebben bijgedragen aan het succes van deze actiedag!   

De actiedag in beeld
De belangstelling van media was overweldigend. ’s Morgens vroeg was de actiedag al volop in het nieuws via het journaal. Kranten, tv- en radiozenders, allemaal kwamen ze af op de actie. Journalisten kwamen van heinde en verre, zelfs van over de grenzen, want ook de BBC was geïnteresseerd in de actie! Veel bekende Nederlandse programma’s en media deden uitgebreid verslag. Zo was er op de tv aandacht via onder meer Hart van Nederland, EenVandaag en het NOS Journaal. Via Nu.nl was er op internet een sfeervolle fotoreportage te zien en veel gelezen kranten als de Telegraaf, NRC (voorpagina!) en de Volkskrant maakten op hun pagina’s plaats voor de actie. 

Stichting KernKracht was ook aanwezig bij de demonstratie en maakte bijgaande foto’s.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.