Aanpak verwarde personen móet beter

Ondanks alle aanbevelingen van het landelijk Schakelteam Verwarde Personen en alle inspanningen komen er nog steeds ruim honderdduizend meldingen per jaar bij politie of ambulancediensten voor mensen met verward gedrag, zo meldt het Brabants Dagblad. 

Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) vraagt  al jaren aandacht voor het probleem, want het moet en het kan beter. Het probleem is niet geldgebrek want de afgelopen jaren bleven er miljoenen op de plan liggen. De oorzaak lijkt eerder dat er voor een specifieke groep van mensen met verward gedrag  geen goede zorgmogelijkheden zijn en daarnaast kan de informatie-uitwisseling beter.  Mensen worden soms na een verblijf in de cel of in een kliniek weer op straat gezet zonder betrokken instanties te waarschuwen. “Dat is vragen om nieuwe problemen”, aldus Van den Berg.

“Met dagbesteding, een inkomen en een wijkteam met ervaring in de GGZ kan deze groep prima zelfstandig wonen, mits er voldoende mogelijkheden zijn om de zorg op te schalen. Er moet beter naar familie en buren worden geluisterd en gedwongen opnemen zou makkelijker moeten kunnen.’ vindt Van den Berg.

Met dat doel werd op 1 januari 2020 de nieuwe Wet Verplichte GGZ van kracht, familie kan een procedure opstarten voor verplichte zorg.  In de praktijk blijft het echter ingewik­keld om een goede balans te vinden tussen enerzijds het waarborgen van de privacy en zelfbe­schik­king van mensen en anderzijds het beschermen van de samenleving, zo merkt ook SP-Kamerlid Henk van Gerven uit Oss. “De wet Verplichte GGZ leidt tot een veel bureaucratie en is weinig effectief.”

Overigens is ook gebleken dat hooguit tien procent van de problemen die op straat worden veroorzaakt door mensen met  verward gedrag te wijten is aan een psychiatrisch aandoening. Bij de overige 90 procent gaat het om dementie, verslaving, psychosociale problemen of een licht verstandelijke handicap, aldus de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de NVvP.

Bron en uitgebreid artikel : bd.nl 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *