Aankondiging informatiebijeenkomst transitie AWBZ-begeleiding

Programma ‘Aandacht voor iedereen’ organiseert 24 informatiebijeenkomsten over de overgang van de extramurale AWBZ-begeleiding naar de Wmo. De bijeenkomsten zijn voor leden van Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en leden van cliëntenraden van AWBZ-instellingen.

Goed gemeentelijk beleid ontstaat alleen als het aansluit bij de ervaringen en behoeften van de mensen waar het om gaat. De komende jaren verandert de Wmo ingrijpend. Gemeenten krijgen een nog grotere verantwoordelijkheid: extramurale begeleiding uit de AWBZ gaat over naar de Wmo. Gemeenten bepalen zelf hoe ze deze uitbreiding van de Wmo vormgeven. Ze hebben echter vaak maar weinig kennis en ervaring met de nieuwe groep burgers die hierdoor onder de Wmo gaat vallen.

Programma ‘Aandacht voor iedereen’ zorgt dat belangenbehartigers en leden van Wmo-raden goed geïnformeerd zijn en dat zij samen de krachten kunnen bundelen in het gesprek met gemeenten. Alleen zo komen gemeenten tot een lokaal Wmo-beleid dat beantwoordt aan de behoeften van alle burgers.

Informatiebijeenkomsten Om Wmo-raden en belangenbehartigers bij te praten over de transitie en om de ondersteuningsactiviteiten van het programma toe te lichten, organiseert programma ‘Aandacht voor iedereen’ 24 informatiebijeenkomsten voor belangenbehartigers, leden van Wmo-raden en cliëntenraden van instellingen in het hele land. Deelnemers krijgen niet alleen de laatste informatie over de transitie, maar ook de achtergronden worden belicht. Aan de orde komen zaken als:

  • Achtergronden AWBZ Transitie. Wat betekent de transitie voor gemeenten? Wat zijn de gevolgen voor cliënten?
  • Wat is de stand van zaken? Welke processen lopen er op dit moment?
  • Welke ondersteuning biedt programma ‘Aandacht voor iedereen’ en welke ondersteuning biedt het transitiebureau van VWS/VNG?
  • Wat zijn de effecten van de transitie voor specifieke doelgroepen (workshop).

Tijd en plaats De informatiebijeenkomsten vinden plaats in heel Nederland. Alleen in de provincie Limburg wordt de voorlichting op een andere manier vormgegeven. Op dit moment zijn de volgende plaatsen en data bekend:

  • Apeldoorn, dinsdag 24 april (13.00-17.15 uur)
  • Assen, donderdag 10 mei (13.00-17.15 uur)
  • Rotterdam, woensdag 23 mei, (13.00-17.15 uur)
  • Utrecht, woensdag 13 juni (10.30-15.30 uur)
  • Zwolle, dinsdag 19 juni (10.30-15.30 uur)
  • Eindhoven, woensdag 20 juni (10.30-15.30 uur)

Over de andere bijeenkomsten volgt later meer informatie.

Aanmelden De bijeenkomsten zijn uitsluitend voor leden van Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en leden van cliëntenraden van AWBZ-instellingen. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot uiterlijk een week voor de bijeenkomst bij het programma-secretariaat. Vermeld uw naam, functie, organisatie, e-mail, telefoon en of er specifieke voorzieningen nodig zijn (rolstoelgebruiker e.d.). Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief met locatie, adres, tijdstip en programma. Deze brief is tevens het toegangsbewijs. Het programmasecretariaat: secretariaattransitie1@cg-raad.nl, tel. 030 291 66 22.

Programma ‘Aandacht voor iedereen’ wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CG-Raad, CSO, Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Per Saldo, Platform VG, VCP, Viziris en Zorgbelang Nederland. ‘Aandacht voor iedereen’ werkt nauw samen met het transitiebureau van VWS/VNG.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *