Plan voor opvang verwarde personen in 2016 klaar

Komende zomer moet er een definitief plan liggen zodat alle gemeenten om kunnen gaan met verwarde mensen, en hen ook zorg en ondersteuning kunnen bieden. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten presenteerden donderdag een team van mensen dat de in juni door het kabinet gepresenteerde plannen verder moet uitwerken.

Het zogenoemde ‘Aanjaagteam verwarde personen’ staat onder leiding van Liesbeth Spies, de burgemeester van Alphen aan den Rijn.

Zij krijgt ondersteuning van onder anderen Heleen Rutgers (plaatsvervangend hoofdofficier van justitie parket Midden-Nederland), Pieter-Jaap Aalbergsberg (nationale politie), Sjef Czyzewski (voorzitter Raad van Bestuur van GGZ-instelling Antes) en Lenie Scholten (wethouder Jeugd, Welzijn en Zorg in Eindhoven).

In het in juni gepresenteerde plan stond dat de opvang en zorg voor verwarde mensen wordt verbeterd. Alle gemeenten moeten ervoor zorgen dat ze een voorziening krijgen om de overlast door ernstig verwarde personen te verminderen. Als een verward iemand geen zorgverzekering heeft, dan regelen de gemeente en zorgverzekeraars dat.

Meldingen
De politie ging vorig jaar bijna zestigduizend keer af op meldingen van overlast door verwarde en overspannen mensen. Dat was aanzienlijk vaker dan in 2013. Waarom het is toegenomen, kan de politie niet met zekerheid zeggen.

Om te voorkomen dat verwarde mensen met handboeien om in de politiebus worden afgevoerd, krijgen deze mensen nu niet met justitie te maken zolang ze geen strafbaar feit hebben begaan.

De inzet van het aanjaagteam moet ertoe leiden dat gemeenten in de zomer van 2016 beschikken over een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning van verwarde personen.

Bron: nu.nl

Eén reactie op “1”

  1. De naam ‘aanjaagteam’ levert nogal wat negatieve associaties op. Terecht vind ik. Maar de bedoeling is positief. Ik zit als straatadvocaat in een landelijke werkgroep (met LPGGZ, Federatie Opvang e.d.) die het belang van de cliënten hierbij voorop stelt. Wij hebben contact met de Ministeries van VWS, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken.
    Ik hou jullie de komende maanden op de hoogte.

    Aart Jongejan, straatadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *