Aandacht voor zwerfjongeren in Midden-Holland

In 2011 waren er circa 30 zwerfjongeren in beeld bij verschillende instellingen. De Stichting KernKracht heeft JSO gevraagd in het kader van de regionale agenda samenleving(RAS) middelen  in 2012 ervoor te zorgen dat zwerfjongeren op de kaart komen te staan in Midden-Holland.

Doel van het project is (zwerf)jongeren, gemeenten en instellingen in Midden-Holland te activeren. Dit dient uiteindelijk te leiden tot een gezamenlijk beleid voor zwerfjongeren.  

De Stichting KernKracht heeft JSO gevraagd:

  • in kaart te brengen hoe groot de doelgroep zwerfjongeren in Midden-Holland is en hoe deze eruit ziet;
  • in kaart te brengen welk aanbod er is voor zwerfjongeren in Midden-Holland, bijvoorbeeld op het gebied van ondersteuning, begeleiding, dagbesteding, huisvesting en schulden;
  • met de instellingen en de gemeenten te praten over de uitkomsten van het profielonderzoek  en wat dat betekent voor het aanbod dat er nodig is in Gouda en omstreken;
  • in contact te komen met de doelgroep om zodoende hun wensen en noden te horen;
  • participatie op te zetten voor deze doelgroep.

Afgesproken is de resultaten niet vast te leggen in een lijvig rapport, maar een aantal documenten samen te voegen in een eindverslag. Dit eindverslag kunt u hier downloaden

 Eindverslag aandacht voor zwerfjongeren JSO/ Stichting KernKracht 2013

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *