2014: toename wachtlijsten in specialistische GGZ?

Het Landelijk Platform GGz maakt zich zorgen omdat sommige zorgverzekeraars 35% minder specialistische ggz inkopen. Op dit moment zijn de effecten nog niet te meten; de mogelijke gevolgen voor patiënten en familie worden immers pas in 2014 zichtbaar. Wel gaan we dit proces nauwgezet volgen en monitoren.
Binnenkort starten we daarom met een Meldactie. We gaan meten of er een toename ontstaat van klachten over de kwaliteit van de zorg, de toegankelijkheid (toe- of afname wachtlijsten) en de tarieven.

Minder specialistische ggz
Zoals in het Bestuurlijk Akkoord van 2013 is afgesproken, mogen zorgverzekeraars voor hetjaar 2014 (met een minimum van) 20% minder specialistische ggz-zorg inkopen. Ook vindt er een verschuiving plaats naar de basis ggz: het is de bedoeling dat patiënten met lichte psychische klachten bij de huisarts geholpen worden. De huisartsenfunctie wordt hiertoe per 1 januari 2014 versterkt, zodat patiënten ook met deze klachten bij de huisarts terecht kunnen en er daadwerkelijk expertise bij de huisarts is om patiënten met lichte klachten te kunnen helpen.

Wachtlijsten onacceptabel
Het Landelijk Platform GGz maakt zich sterk voor toegankelijke, kwalitatief goede zorg die aansluit op de wensen en behoeften van patiënten. Wachtlijsten zijn wat dat betreft onacceptabel. Voor de zorgverzekeraars geldt onverminderd de zorgplicht; de plicht om, in het kader van het verzekerde pakket, voldoende en kwalitatief goede zorg in te kopen voor hun verzekerden. Op dit moment, begin november 2013, bestaat er nog geen overzicht van de ggz-zorg die voor 2014 is ingekocht. Ook is er geen zicht op de eventuele knelpunten die zich in 2014 voor patiënten zullen voordoen. Heeft u echter nu al vragen of klachten, of maakt u zich zorgen, maak het kenbaar aan het meldpunt van het Landelijk Platform GGz: meldjezorg@platformggz.nl

Meldactie en onderzoek
De Meldactie start begin december. We zullen u berichten als het zover is. Daarnaast start De Nederlandse Zorgautoriteit op korte termijn een onderzoek naar mogelijke knelpunten, waarbij o.a. signalen van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en cliënten/verwanten een belangrijke rol zullen spelen.

Zorgverzekeringspremies 2014
De hoogte van de zorgpremies van de grootste zorgverzekeraars zijn inmiddels bekend. De premie van de basisverzekering valt in 2014 lager uit dan in 2013. Het lijkt erop dat de premies van de aanvullende verzekeringen stijgen ten opzichte van 2013. In december kunnen verzekerden hun zorgverzekering opzeggen; uiterlijk 1 februari 2014 moeten zij een keuze voor een andere zorgverzekeraar hebben gemaakt. De contractbesprekingen tussen verzekeraars en zorgaanbieders zijn echter nog in volle gang. Verwacht wordt dat het tot begin 2014 kan duren voordat duidelijk is bij welke ggz-zorgaanbieders de verzekeraars zorg hebben ingekocht. De exacte dekking van de zorgpolis blijft dus nog langere tijd onduidelijk.

Bron: platformggz.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *